Navigation
  • 50 km/u zone op de Schipholweg te Badhoevedorp

    Onderstaande vragen zijn gesteld door HAP nav afwaardering Schipholweg naar 50 km/u zone. Geacht College, Een artikel in Haarlems Dagblad van 26 juli j.l. maakt melding van het feit, dat de Schipholweg te Badhoevedorp afgewaardeerd zal gaan worden naar een 50 km/u weg, nu de omlegging van de A9 en in gebruik name van de S106 naar Amsterdam-West een feit is. Deze afwaardering is nodig omdat de Schipholweg een scheiding […]

  • Voorgenomen bouw Biomassacentrale terrein de Meerlanden

    Onderstaande vragen nav voorgenomen bouw Biomassacentrale op terrein de Meerlanden zijn gesteld door HAP. Geacht College, Er bereiken ons verontrustende signalen uit Rijsenhout van het voornemen om op het terrein van de Meerlanden in Rijsenhout een Biomassacentrale te plaatsen, op nog geen 100 meter van aangrenzende woningen. Uit de signalen maken wij op dat de vergunningaanvraag al is ingediend en/of komende week zal worden ingediend. In grote lijnen bestaat het […]

  • Stand van zaken rond de Parklaan te Hoofddorp

    Onderstaande vragen stelde Raadslid Henk van Steenis over de stand van zaken rond de Parklaan in Hoofddorp. Geacht college, Onlangs werd onze fractie benaderd over de stand van zaken rond de Parklaan. Het college heeft in het verleden aangegeven, dat renovatie van de straat gepland stond voor begin 2018. Tot op heden zijn er geen activiteiten geconstateerd en blijven omwonenden in het ongewisse wanneer de renovatie nu wel gaat plaatsvinden. […]