• Klachten bezorging lokale krant

  Onderstaande vragen zijn door Raadslid Tim van Essen gesteld tijdens het vragenuur van 5 April j.l.

  Ik heb een vraag over de bezorging van de lokale kranten in Buitenkaag. Of beter gezegd deze wordt niet bezorgd.

  Dinsdag hielden wij ons maandelijkse spreekuur met onze mobiele fractiekamer in Buitenkaag en één van de dingen die vaker werd genoemd was het feit dat het gehele dorp geen enkele lokale krant bezorgd krijgt.

  Nou gaat de gemeente niet over de bezorging van de kant, dat snap ik wel. Maar er staan ook vaak dingen in over vergunningen of over plannen van de gemeente waar bezwaar tegen gemaakt kan worden. Voor velen nog steeds het meest belangrijke lokale medium.

  Daarnaast heeft de gemeente in één van de lokale kranten een wekelijkse katern genaamd “Informeer” en dit kost óók geld. Mijn vraag is dan ook

  1) of de gemeente in overleg met de kranten naar deze specifieke situatie kan kijken

  2) en we vragen ons ook af of dit probleem niet groter is en mogelijk speelt in meerdere kernen en wijken in onze gemeente.

 • Column Henk – Ringdijk

  Hoewel deze zomer niet echt tot de mooiste van de afgelopen decennia behoort, mogen we toch wel stellen, dat de omstandigheden vaak tot z.g. buitenactiviteiten uitnodigen. Het zal niemand verbazen dat ik dan ook regelmatig rondjes trap op mijn racefiets.
  Een klassieker onder de rondjes is uiteraard het ‘rondje Ringvaart’, althans, als je de tamelijke grote aantallen gelijkgezinden in ogenschouw neemt. Op een mooie dag is het op de Ringdijk tamelijk druk met fietsers.
  Maar niet alleen fietsers zijn op deze route te vinden. De hoeveelheid auto’s, vrachtwagens en motoren wil ook nog wel eens substantieel zijn. Om maar te zwijgen over het aantal bootjes, dat zich door het water van de Ringvaart voortbeweegt.
  De afgelopen tijd verschijnen er steeds weer artikelen in de kranten, waarin de verkeerssituatie op de Ringdijk en in de Ringvaart wordt belicht en even regelmatig ontvangen wij in de raad allerlei berichten van verontruste bewoners van de Ringdijk en de aan de dijk gelegen kernen. Meestal gaat het over onveilige situaties of de (te) grote verkeersdruk. Tijd voor een persoonlijke (en dus subjectieve) bespiegeling.
  Er zijn al enige maatregelen uitgevoerd en in het vooruitzicht gesteld, die de situatie moeten verbeteren. Iets wat mij persoonlijk zeer aanspreekt is de verwijdering van de obstakels (betonnen bloembakken) op de Vijfhuizerdijk tussen Vijfhuizen en Cruquius. Ook op andere plaatsen zullen dit soort obstakels gaan verdwijnen en ik juich dit toe. De kans, dat je er als fietser tegenaan knalt was altijd aanwezig en auto’s die nog snel even er tussendoor slalommen vormden vaak een bedreiging voor het langzame verkeer. Mijn ervaring is, dat er regelmatig wel te hard wordt gereden door het snelverkeer, maar slalommen is er dan niet meer bij.
  Overigens is het wegdek op het overgrote deel van de Ringdijk glad en mooi, zodat het fietsen er bijzonder aangenaam is, afgezien van de drukte, die veroorzaakt wordt door het andere verkeer.
  Maar ja, het is nu eenmaal druk in de randstad en daar zul je als verkeerdeelnemer rekening mee moeten houden.
  Is er dan helemaal niets te doen aan die drukte op de dijk?
  Volgens mij zijn de diverse overheden daar best druk mee bezig, getuige de berichten in de media. Niet alle maatregelen zullen door mij met applaus worden begroet, hoewel ik de beweegredenen soms wel kan begrijpen. Voorbeeld daarvan is het idee de regeling van de verkeerslichten bij de bruggen over de Ringvaart te veranderen (langere wachttijden) om zo verkeer, niet zijnde bestemmingsverkeer, te ontmoedigen de Ringdijk als sluiproute te gebruiken. Ik zie het al voor me. Lange rijen auto’s waar je als fietser langs moet laveren en dan sta je vervolgens ook lange tijd voor het rode licht. Dat gaat wrevel opwekken. Nu valt het mij al op, dat als de lichten op rood staan als de brug open is voor de pleziervaart, bijna all fietsers het licht negeren en tussen de auto’s door laveren en gewoon doorrijden. Begrijpelijk, maar soms best link.
  Het onderwerp verkeer en verkeersdruk zal zeker ter sprake komen tijdens de Miniconferentie Dubbeldorpen op 20 september a.s. Ik ga daar ook zeker naartoe.
  Wat daar ook de revue zal passeren is de status van de Duinpolderweg. Jawel, daar is ie weer.
  In het najaar zal duidelijker moeten worden wat daarmee gaat gebeuren. Men is nu bezig een Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen bij de voorliggende varianten, hetgeen uiteindelijk zal resulteren in een voorkeursvariant. Het al dan niet doorgaan van dit project heeft grote invloed op de verkeersstromen en zeker op de verkeersintensiteit in de dubbeldorpen en op de Ringdijk.
  Dat de afstemming over de eventuele uitvoering van dit project nog een hele klus zal worden staat wel vast. Gemeenten in De Bollenstreek, Haarlemmermeer en de provincies Noord- en Zuid-Holland zullen het met elkaar eens moeten worden. En dat is geen sinecure. Maar ik hoop (en verwacht ook), dat hier het verstand zal zegevieren. Er moet toch iets gebeuren om de verkeersstromen van West naar Oost en vice versa te verbeteren.
  Ik hoop, dat de drukte op de dijk door verbetering van de verkeersstructuur in het project, dat bekend staat als ‘Duinpolderweg’ zal afnemen. Ook de overige maatregelen zullen er toe kunnen bijdragen het klassieke ‘Rondje Ringvaart’ tot een leuke en veilige route voor de enthousiaste fietser te verheffen. En dat verdient onze mooie poldergemeente.

 • Meerradio – Slimme Stad

  Link naar interview Tim van Essen over de Slimme Stad

  HAP Raadslid Tim van Essen was zondag 16 juli te gast bij Meerradio om te praten over zijn voorstel over de slimme stad (smart city). HAP heeft twee voorstellen ingediend tijdens de Algemene Beschouwingen met betrekking tot dit onderwerp. Eén voorstel ging over het maken van een actieplan om op papier te zetten wat we als gemeente allemaal kunnen doen met een slimme stad. Het tweede voorstel was een experiment op basis van een Smart Zone: een stukje openbare ruimte ingericht met allerlei technologie om de leefkwaliteit in die ruimte te verbeteren.

  In essentie betekent een slimme stad dat een stuk publieke ruimte wordt bestuurd op basis van data. De data wordt verzameld door bijvoorbeeld sensoren in de stad. Met als uiteindelijke doel het streven naar een hogere leefkwaliteit en betere dienstverlening voor onze inwoners. Denk aan een slim afvalsysteem, waar sensoren in prullenbakken waarschuwen wanneer ze vol zitten of een slimme energie infrastructuur met slimme lantaarnpalen waardoor buurten duurzamer en tegelijk veiliger worden.

  Er zijn al veel steden, zowel in Nederland als in de rest van de wereld die hiermee experimenteren. De oproep van HAP was hetzelfde tijdens de Algemene Beschouwingen en werd nog eens herhaald door Tim van Essen tijdens het interview: het is tijd voor actie, toon lef en ga experimenteren met deze technologieën en kijk wat je hier als gemeente van kunt leren. Helaas was deze oproep voor een meerderheid van de gemeenteraad nog iets te vooruitstrevend. Gelukkig werd het voorstel om een actieplan voor het begin van 2018 op te stellen wel bijna raadsbreed ondersteund.

  Zijn er dan helemaal geen nadelen? Uiteraard zitten er ook haken en ogen aan dit plan. Punt één is de betrouwbaarheid van de overheid in relatie tot ICT projecten. Het voorstel was daarom ook om vooral niet als overheid het wiel opnieuw uit te vinden en te kijken naar zelfde soort initiatieven buiten onze gemeente (Amsterdam, Eindhoven en Den Haag zijn al ver op het gebied van Smart Cities). Daarnaast was ook de oproep van HAP om vooral de samenwerking aan te gaan met het bedrijfsleven, zogeheten publiek-private samenwerkingen. In onze regio zitten tal van grote ICT bedrijven (Microsoft, IBM, Intel, HP etc), maak daar ook gebruik van! Punt twee is het privacy en veiligheid aspect. Omdat een slimme stad draait op data is het van essentieel belang om deze data te anonimiseren en de veiligheid van systemen zo strak mogelijk in te regelen. Ook hier heeft HAP aandacht voor gevraagd in het voorstel.

  Kortom, een slimme stad biedt ontzettend veel mooie mogelijkheden, maar kent daarnaast ook nog wel wat hobbels die genomen moeten worden. HAP is van mening dat we ons niet moeten laten afschrikken door deze hobbels, maar de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien en vooral durven te experimenteren!

Pagina 1 van 2812345...1020...Minst recente »