• fallback

  Dossier Spectrum

  Het oplossen van het tekort aan zwemwater in Haarlemmermeer kent een lange geschiedenis. Al vanaf eind jaren 90 wordt er in de politiek over gesproken. In 2005 neemt de gemeenteraad het besluit om naast zwembad Het Spectrum …

 • fallback

  Dossier verplaatsing Honkbalcomplex

  Het dossier Verplaatsing honkbalcomplex Pioniers heeft de afgelopen jaren (2007-2016) zowel gemeenteraad en college als onze inwoners en de media enorm bezig gehouden. Voor de fractie HAP is het belangrijk om voor u als inwoner …

 • fallback

  Klimaat: gewoon doen!

  • De gemeente geeft het goede voorbeeld waar het gaat om klimaatbewust denken en doen: dat wordt onder meer zichtbaar in de eigen gebouwen en voertuigen • Afvalscheiding wordt nog beter door het op tijd …

 • fallback

  Slim omgaan met ruimte

  • Levensloop bestendig bouwen is het uitgangspunt bij nieuwbouwplannen. Er moet blijvend gekeken worden naar diversiteit in woonwensen • Waar mogelijk worden leegstaande kantoren omgebouwd naar woningen voor jongeren, studenten en starters • Eerst bewegen …

 • fallback

  Van A naar Beter

  • Bedrijven, instellingen en voorzieningen moeten goed en veilig bereikbaar zijn • Er komen experimenten met kleinschalig lokaal openbaar vervoer tussen de kernen en de grotere centra • Duidelijke informatie- en verkeersborden en veilige routes …

 • fallback

  Van sportheld tot theaterfanaat

  • Sportvoorzieningen blijven behouden in de wijken en worden uitgebreid waar dat kan • Kinderen kunnen dichtbij huis buitenspelen op veilige en uitdagende speeltoestellen in speeltuintjes die goed worden onderhouden • Behoud van cultureel erfgoed …

 • fallback

  Zorg voor elkaar

  • Bij een zorgvraag wordt doorgevraagd om maatwerk te kunnen bieden • Met een inkomen tot 120% van het minimum is er geen eigen bijdrage voor WMO voorzieningen • Er is maximale keuzevrijheid door de …

 • fallback

  Geen beursdag zonder Haarlemmermeer

  • Overbodige regels worden afgeschaft en de gemeentelijke service wordt verder verbeterd • Bij het gemeentelijk aanbestedingsbeleid moet je voorrang geven aan lokale ondernemers, zeker als zij maatschappelijk verantwoord ondernemen • Schiphol mag beperkt groeien …

 • fallback

  Werk is belangrijk

  • Een goede opleiding, een stageplek en werk moet voor iedereen bereikbaar zijn • De gemeente begeleidt werklozen actief bij het vinden van een passende baan, onder meer door scholing en training aan te bieden …

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!