• Taal

  Houd jij ook zo van taal? Mooie zinnen, die betekenis geven aan bijvoorbeeld een gevoel of een gedachte die je hebt. Heerlijk. Ik kan ervan smullen.

  Voor kinderen is taal ook enorm belangrijk.

  Leren begrijpen en zelf praten, je gevoel en gedachten in woorden omzetten waarmee ineens anderen je gaan begrijpen of doen wat jij graag wil.

  Maar ook leren lezen, waarna je wereld groter wordt en je je kan laten meevoeren in de wereld van Nijntje, Dikkie Dik en De mooiste vis van de zee.

  Ritme en rijm, twee aanstekelijke manieren om kinderen plezier te laten beleven aan taal. Aan voorlezen. Aan zelf lezen. Aan meer lezen. Aan meer weten.

  En wat is er mooier dan het horen van ritme en rijm in een mooi gedicht?

  Ook al ben je nog piepklein, het geeft verwondering en plezier.

  Zoals het gedicht ‘Spelen’, en wie kent dat niet?

  “Ik zit mij voor het open raam
  onnoemelijk te vervelen
  Ik wou dat ik twee hondjes was
  dan kon ik samen spelen”

  Wat te denken van wandelen in een mooi groen park, tussen de bomen, over kleine watertjes en dan ineens staat er iets onder je voeten op een tegel.

  Woorden. Zorgvuldig gekozen en gegroepeerd. En als je ze leest, word je vrolijk.

  Zoals ik had bij het gedicht van Rayan van 11, dat zij maakte tijdens Hoofddorp aan Zee, een leuk en creatief project afgelopen zomer in Hoofddorp.

  “De zwaan zwemt in de kraan
  op zoek naar de maan
  Het water is donker
  maar zij ziet sterretjes in de nacht”

  Mijn hart maakte een sprongetje toen ik het afgelopen woensdag zag staan onder mijn voeten op de slingerende route door het wandelbos van Hoofddorp-Centraal. Prachtige vrije gedachten van kinderen samen met de mooie woordkunsten van volleerd dichter K. Schippers, die de wandelroute sieren.

  Het is goed dat we ook oog hebben voor dit soort kleine pareltjes tussen de grote opgaven die we als gemeente hebben. Ook daar moet plaats voor zijn in de openbare ruimte, zodat wij allemaal even stil kunnen staan en genieten van de gedachten, het gevoel en het ritme van de taal.

  Ik word er blij van. Ik hoop u ook.

  Marjolein Steffens- van de Water

 • Leer mij het zelf te doen

  Een uitspraak met inhoud. Een inhoud die hout snijdt. Een inhoud die in ieder geval in mijn leven een belangrijke rol speelt.

  Een uitspraak met inhoud.
  Een inhoud die hout snijdt. Een inhoud die in ieder geval in mijn leven een belangrijke rol speelt. Om te beginnen in mijn jongste jaren in Amsterdam, waar mijn ouders besluiten mij via de peuterspeelzaal en kleuterschool, ook de Montessori basisschool te laten volgen.
  Leer mij het zelf te doen wordt daar elke dag in de praktijk gebracht. Handelend en zelfstandig leren. Uitgaan van het principe dat kinderen spontaan kunnen leren als ze op het juiste moment de juiste middelen krijgen aangereikt. Het Montessori Lyceum werd m’n eigen keuze. Ik leerde het zelf te doen.

  Nadat ik zelf moeder werd en wij gingen wonen in Nieuw-Vennep, bezochten onze kinderen Montessorischool De Boog. Midden in het dorp op een prachtige, groene locatie. Als moeder was ik met plezier betrokken bij de school van mijn kinderen. Als zwemmoeder. Overblijfmoeder. Computermoeder. Betrokken in de Medezeggenschapsraad. Betrokken als vrijwilliger.

  Niet alleen in school, ook daarbuiten. Bij het bestuur van de Vereniging voor Openbaar Onderwijs, waar ik als secretaris ook cursussen medezeggenschap verzorgde. Daar leerde je zelf mee te denken en mee te praten. Als bestuurslid van het Anti-Discriminatiebureau. En de Vereniging Plaatselijke Politieke Groeperingen. Niet langs de kant staan, maar zelf betrokken zijn en meedenken, meepraten, meebeslissen.

  Als MR lid voor de school ontstond het eerste contact met de Haarlemmermeerse politiek toen het plan bekend werd dat de gemeente onze school wilde samenvoegen met een andere school en de grond wilde gebruiken voor de bouw van woningen. De Boog bleef. Door het initiatief van ouders en school, door te staan voor je overtuiging. De politiek luisterde en stond achter ons. We deden het samen.

  Inmiddels ben ik na 12 jaar als volksvertegenwoordiger nu als bestuurder actief.
  Soms stel ik mezelf de vraag: Hoe ben ik hier nu eigenlijk terecht gekomen?
  Door mee te denken, mee te praten, mee te beslissen. Door betrokken te zijn bij mijn leefomgeving. Door initiatief te nemen. Door vol te houden als het tegenzit. Door het zelf te doen. Samen met anderen.

  Dat gun ik ook een ander.
  Daarom stuur ik in de rol die ik nu heb in de lokale politiek en het bestuur op écht ruimte geven aan inwoners. Ook jonge mensen invloed te geven. Goed te luisteren naar wat mensen in een dorp of wijk bezighoudt. En wat ze nodig hebben om het zelf te doen. Met elkaar.
  De kracht zit er eigenlijk in dat je niet alleen zelf het verschil maakt maar anderen helpt het verschil te maken. Mensen de weg wijzen en ondersteunen. Niet hun initiatief overnemen. Vertel ze waar ze moeten zijn om in te spreken. Wie ze moeten benaderen om iets te veranderen. En doe dan zelf een stapje terug.
  Handvatten die een volksvertegenwoordiger maar ook een bestuurder bij uitstek kan aanleveren.
  Zo blijft het hun kans, hun inzet en dus ook hun overwinning of teleurstelling.
  Die ervaring is waardevoller dan dat ‘de politiek’ of ‘de overheid’ het voor je doet. Je doet het zelf. Samen met anderen.

  Geef mensen invloed op hun leefomgeving. Maak ruimte voor hun ideeën en
  faciliteer ze als ze kansen zien voor hun wijk, hun dorp. Luister als ze zorgen hebben. Zo ontstaat onderlinge betrokkenheid, door elkaar serieus te nemen,
  door mee te denken, mee te praten, mee te beslissen.

  Als dat ontstaat, komen er steeds meer initiatieven vanuit mensen zelf.
  En dát, is precies wat ik wil.

  Marjolein Steffens-van de Water

 • Ongehinderd

  Vorig weekend maakte ‘Kassa’ de uitslag bekend van de landelijke verkiezingen van de meest toegankelijke gemeente. Haarlemmermeer bungelt onderaan het lijstje. Dat is voor mij geen verrassing. Dat we nog een hoop moeten doen om onze uitgestrekte gemeente toegankelijk te maken voor al onze inwoners is ook geen nieuws. Maar hoe pak je dat aan?

  We vragen elk jaar aan ervaringsdeskundigen en leden van de Belangengroep Gehandicapten en de Participatieraad hoe zij de toegankelijkheid van onze openbare gebouwen en openbare ruimte ervaren. Kort geleden hebben we dezelfde vraag voorgelegd aan onze digipanels. Daaruit bleek dat zowel jongeren en volwassenen vinden dat Haarlemmermeer vooral in de nieuwere gebieden best toegankelijk is, maar dat er over het algemeen nog werk aan de winkel is. En als je, zoals wij in Haarlemmermeer, een inclusieve samenleving wilt moet je beginnen met het goede voorbeeld geven.

  Om te beginnen maken we een inhaalslag door straten en stoepen op verschillende plekken in de polder strak te trekken. Nou hoor ik je denken “dat is toch heel normaal?”. En dat is ook zo. De realiteit is alleen dat er echt een inhaalslag moet worden gemaakt zodat je ook met je kinderwagen, rollator of rolstoel over straat kan zonder te struikelen. Ongehinderd. Op sommige plekken is dat nu lastig en dat moet beter.

  Ook wordt de zogenaamde checklist openbare ruimte nog meer ingezet, zodat we vooraf beter nagaan hoe de toegankelijkheid bij de (her-) inrichting van een deel van de openbare ruimte verbeterd kan worden. Is het straatmeubilair wel logisch geplaatst voor een goede doorloop? Zijn er hindernissen op de route voor mensen met een visuele beperking? Zijn de fietspaden en stoepen wel op een veilige manier van elkaar gescheiden?

  Bovendien heb ik eind 2017 opdracht gegeven aan Ongehinderd, een organisatie die zich inzet voor een toegankelijker Nederland, om onze openbare gebouwen te toetsen. Op 27 maart is de bekendmaking van de resultaten tijdens de informatie-avond ‘Haarlemmermeer toegankelijk voor iedereen’. Het wordt om meer redenen een bijzondere avond. Want die avond lanceren we zowel de app Ongehinderd als de Ongehinderd website voor Haarlemmermeer én start de Belangengroep Gehandicapten Haarlemmermeereen permanente VNThematafel in de Bibliotheek. Ik wil bij deze dan ook iedereen van harte uitnodigen om naar deze leuke en inspirerende avond te komen, tot dan!

  Marjolein Steffens- van de Water

Pagina 1 van 2012345...1020...Minst recente »