• Kandidatenlijst HAP staat ból van lokaal talent!

  Goede mix van jong talent en ‘ervaren rotten’
  Lokale politieke partij HAP presenteert met trots haar ambitieuze kandidatenlijst met kandidaten óveral uit de polder; van Nieuw-Vennep en Hoofddorp tot Zwanenburg, maar zoals altijd ook uit de kleinere kernen Lisserbroek, Abbenes en Vijfhuizen. Ook dit keer was er geen gebrek aan belangstelling om zich in te zetten voor échte lokale politiek, HAP presenteert een lijst met maar liefst 40 ambitieuze en betrokken inwoners!

  Verenigingsvoorzitter Paul Croese en Lijsttrekker Marjolein Steffens-van de Water zijn trots op de kandidatenlijst van hun lokale politieke partij HAP. Dat ze klaar zijn voor de verkiezingen in november 2018 is direct duidelijk.
  “Er staat een zeer divers team klaar waarin ruime ervaring en jong talent hand in hand gaan”, zegt Steffens met een tevreden glimlach op haar gezicht. “Er staan ervaren rotten op, zoals Ron Heimerikx en Johan Rip maar ook jong talent staat te trappelen”. De jongste kandidaten zijn Jennifer van Os uit Hoofddorp-Pax en Maarten van der Marel uit Nieuw-Vennep. Twee aanstormende talenten waarvan u nog veel gaat horen de komende jaren!

  Naast bekende HAP raadsleden zoals Tim van Essen, Sophie van de Meeberg en Abdul Salhi, is er ook plek voor nieuwe HAP gezichten. Op de 4eplek staat Nikkie Elfers, maatschappelijk actief in haar wijk Floriande en ondernemer in lifestyle producten en op de 5eplek Charif el Idrissi, docent Bedrijfseconomie en tevens eigenaar van een lokaal huiswerkbegeleidingsinstituut. Uit Zwanenburg-Halfweg staat Jeanette Koolmoes op plek 8, die zich naast haar werk inzet voor tal van activiteiten voor jong en oud, zoals bij de speeltuin in Zwanenburg. Niels van Attekum staat op plek 10. Deze jonge vader is inkoper van beroep en kent u wellicht nog als presentator van MeerSport bij MeerRadio.

  Andere opvallende namen op de lijst zijn Manon de Vries-Woolthuis, kersverse moeder en duizendpoot uit Vijfhuizen, super-vrijwilliger John van den Berg uit Abbenes en betrokken lokale ondernemer René Metz uit Zwanenburg. Lijstduwer is Hoofddorper en huidig HAP-wethouder Ap Reinders. Croese vult aan: “Ik ben blij dat er mensen uit alle delen van de polder op onze lijst staan, maar vooral ook dat het mensen zijn die gewend zijn om initiatieven te nemen en deze ook uit te voeren.” Hij vervolgt:“De inzet van HAP de afgelopen jaren heeft anderen geïnspireerd om zich bij ons aan te sluiten en zich te willen inzetten voor onze inwoners en ondernemers. Welke andere politieke partij kan zeggen dat zij mensen heeft moeten teleurstellen omdat het maximale aantal plaatsen van 40 op de kieslijst bereikt is?”, aldus Croese.

  Lijstrekker Marjolein Steffens-van de Water gaat vol vertrouwen de verkiezingsstrijd aan. “Met onze mobiele fractiekamer blijven we de wijken en kernen bezoeken. We hebben een creatief campagneteam en een grote groep vrijwilligers die ons bij de campagne ondersteunen. En natuurlijk een uitstekend verkiezingsprogramma dat binnenkort bekend wordt gemaakt. We zijn er helemaal klaar voor!”

   

  HAP kandidatenlijst verkiezingen 2018
  Naam Woonplaats
  1 Marjolein Steffens-van de Water Nieuw Vennep
  2 Johan Rip Hoofddorp-Oost
  3 Sophie van de Meeberg Hoofddorp-Noord
  4 Nikkie Elfers Hoofddorp-Floriande
  5 Charif el Idrissi Hoofddorp-Nassaupark
  6 Ron Heimerikx Hoofddorp-Centrum
  7 Abdul Salhi Hoofddorp-Centrum
  8 Jeanette Koolmoes Zwanenburg
  9 Tim van Essen Lisserbroek
  10 Niels van Attekum Hoofddorp-Sportdorp
  11 Henk van Steenis Hoofddorp-Overbos
  12 Manon de Vries-Woolthuis Vijfhuizen
  13 Jennifer van Os Hoofddorp-Pax
  14 Chris Groothand Nieuw Vennep
  15 Maarten van der Marel Nieuw Vennep
  16 John van den Berg Abbenes
  17 René Metz Zwanenburg
  18 Ed Meulenbroek Hoofddorp-Toolenburg
  19 Jean-Marie Brugman Hoofddorp
  20 Karima Aourag Hoofddorp-Graan voor Visch
  21 Yannick Steffens Hoofddorp-Floriande
  22 Elaine Veldema Hoofddorp-Bornholm
  23 Joep Bleije Nieuw Vennep
  24 Carla Beenakker Nieuw Vennep
  25 Bert Vester Beinsdorp
  26 Paul Croese Lisserbroek
  27 Johan Trompert Hoofddorp-Overbos
  28 Jan van Dongen Torman Hoofddorp-Centrum
  29 Birgit Warnas-de Smit Hoofddorp-Floriande
  30 Rita Snaterse Hoofddorp-Pax
  31 René Bleije Nieuw Vennep
  32 Betty Wensing Hoofddorp
  33 André Markus Zwanenburg
  34 Kees Zandbergen Hoofddorp
  35 Joska van Asselt Hoofddorp-Oost
  36 Gerard van Essen Lisserbroek
  37 Bob Bonte Lisserbroek
  38 Ans Terpoorten-Lauret Hoofddorp-Centrum
  39 André Hageman Hoofddorp-Centrum
  40 Ap Reinders Hoofddorp-Floriande
 • Algemene beschouwingen HAP 2018

  De mens centraal

  Tijdens de raadsvergadering van 28 juni is in de gemeenteraad de Voorjaarsrapportage besproken.
  Hieronder kunt u de Algemene Beschouwingen, die fractievoorzitter Johan Rip namens HAP heeft uitgesproken, lezen:

  Dit zijn de laatste algemene beschouwingen in deze raadsperiode. Een historisch moment in opmaat naar een nieuwe gemeente per 1 januari 2019. In onze algemene beschouwingen staat de mens centraal, al sinds jaar en dag de kernboodschap van mijn partij, HAP.
  Het is ook een goed moment om kort terug te blikken en vervolgens vooruit te kijken om ons te focussen op wat u van HAP kunt verwachten de komende raadsperiode.

  HAP brengt participatie van inwoners in de praktijk. Het HAP online opiniepanel en onze mobiele fractiekamer zijn daar mooie voorbeelden van. Participatie begint ook steeds meer in het DNA van de organisatie te komen. Maar participatie is ook iets van de lange adem, je hebt het niet 1,2,3 voor elkaar en het valt of staat met verwachtingsmanagement en heldere communicatie. Dat zijn 2 elementen die de volgende periode echt beter moeten. Participatie betekent niet dat je altijd je zin krijgt. Zoals we 16 miljoen bondscoaches hebben, hebben we ook 147.000 raadsleden. En dat kan soms lastig zijn, want iedereen kijkt kritisch mee vanuit zijn of haar belang.
  Wat mijn fractie betreft blijven we volgende periode inzetten op maximale invloed van inwoners op hun directe leefomgeving, met daarbij de volgende aandachtspunten:

  • Nog nadrukkelijker het verwachtingsmanagement aangeven bij elk project, zodat alle partijen van te voren weten wat er wel en niet mogelijk is
  • Nog intensiever de communicatie zelf organiseren
  • De rol van de gebiedsmanager, wijkagent en BOA verder versterken om nog effectiever en efficiënter te kunnen zijn

  Wat HAP betreft zijn dit sleutelposities en is de gebiedsmanager bij uitstek de brugfunctie tussen gemeente en inwoners. Een functie die nog te vaak onbekend is bij veel inwoners. Wat HAP betreft brengen we daar verandering in door een campagne ‘Ken je gebiedsmanager’ op te zetten.

  Participatie is meedenken, meepraten maar vooral ook meedoen. Communicatie is brengen, halen maar ook initiëren. Vandaag is dan ook een mooi moment om het Burgerinitiatief weer onder de aandacht te brengen. In 2004 heeft Peter van Groenigen dit instrument geïntroduceerd. Uiteindelijk lag in 2010 de verordening voor het burgerinitiatief er, zoals we die nu kennen.
  Hiermee kunnen inwoners een voorstel op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Echter is er – voor zover ons bekend – 8 jaar later nog geen enkel burgerinitiatief bij ons terecht gekomen. Wij willen graag weten waar dit aan ligt. Daarom verzoeken wij de werkgroep werkwijze raad om dit uit te zoeken. Wij dienen hiervoor dan ook een motie in, genaamd Burgerinitiatief 2.0

  (klik op foto om te vergroten)

  Samenwerken en participeren doen we ook in regionaal verband. Daar valt veel over te zeggen. Hoe groter de taart, hoe meer je weggeeft. De Vervoerregio is daar een voorbeeld van. Als er iets centraal hoort te staan in ons Openbaar Vervoer, voorzitter, is het de mens. En juist onder inwoners, maar zeker ook bij onze fractie, is er veel onbegrip over de gemaakte keuzes over de routes van buslijnen. Er wordt teveel gestuurd vanuit het businessmodel van de vervoerder en wat ons betreft is er te weinig oog voor de lokale effecten voor onze inwoners. Het ter discussie stellen van buslijnen in de gemeente zou primair bij de gemeente die het betreft moeten liggen. Dat is een kwestie van de organisatie anders inrichten. HAP wil geen zeggenschap over een buslijn in Purmerend en vice versa zou dat ook moeten gelden. U kent ons standpunt en hierover is het laatste woord dan ook nog niet gezegd.

  Het college heeft bereikt wat het heeft beloofd op een voor HAP cruciaal punt: de sociale samenhang in wijken en kernen. Er is hard gewerkt om er voor te zorgen dat dorps- en wijkcentra open zijn waarvoor ze bedoeld zijn: ontmoeten en verbinden, zodat ze een belangrijke bijdrage leveren aan het versterken van de sociale samenhang in onze wijken en kernen. Ondanks een stevige bezuiniging (2,5 mio op subsidies) zijn de doelen voor de noodzakelijke stevige sociale basis bereikt: de dorps- en wijkcentra als bruisend hart, zeer ruim geopend voor ontmoeting en activiteiten. We zien dat Sociaal makelaars vraag en aanbod van ondersteuning tussen mensen bij elkaar weten te brengen. We zien vele nieuwe initiatieven, waar mensen de hand naar elkaar uitsteken. Petje af voor de vele inwoners en organisaties met hun vele vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt. Het was nodig, het is gebeurd en heeft het gewenste effect!
  Inspelen op behoeftenis belangrijker dan hetaanbodgericht denken. Wat HAP betreft gaan we door om dit verder vorm te geven, door de dorps- en wijkcentra verder te verduurzamen en door de ambtelijke organisatie dichter bij de mensen te brengen door werkplekken in dorpshuizen en wijkcentra in te richten.

  De mens centraal 
  geldt vooral voor de zorg en het welzijn van mensen. De euforie op het sociaal domein is kennelijk zo groot dat u nu een structurele taakstelling (bezuiniging) van 1,5 miljoen aankondigt op het sociaal domein voor de nieuwe gemeenteraad. Helemaal niet nodig. Jaarlijks 7 tot 8 miljoen overhouden en dan bezuinigen op zorg? Eén zwaluw maakt nog geen zomer. HAP ziet nog steeds een toename van personen met verward gedrag, daklozen en eenzaamheid onder ouderen. Zorg voor hen is hard nodig!
  Het is geen luxe om zorg en aandacht voor de medemens te hebben. Dat vertrouwen, die zekerheid moet je willen meegeven aan je inwoners. Een appeltje voor de dorst geeft dat vertrouwen. Dat betekent een kleine reserve voor als het nodig is om het huidige niveau van zorg te behouden. Zo zet je de mens centraal, ook in het sociaal domein.

  Wonen mag niet ontbreken in onze bijdrage, het is de eerste levensbehoefte van de mens. Één van de oorzaken van het toenemende woningtekort is het grote aantal scheidingen in onze polder. Kinderen zijn vaak de dupe van zo’n scheiding. HAP is trots op de inzet van o.a. Villa Pinedo, die zorgt voor buddies voor kinderen die slachtoffer zijn van een vechtscheiding. Het is mooi om te zien dat we oog hebben voor deze kwetsbare groep kinderen. Maar dat is niet genoeg. Ze hebben ook een dak nodig boven hun hoofd. Daarvoor moeten we het tekort aan woningen, ook voor deze inwoners, snel inlopen.

  Mijn fractie kijkt uit naar de oplevering van alle woningen waarvoor nu de plannen steeds concreter worden. Een woningbouwversnelling en de transformatie van Beukenhorst-West maken dat er iets ruimte komt in de krappe woningmarkt op dit moment. Zijn we er dan? Nee, nog lang niet helaas. HAP maakt zich onverminderd zorgen over spoedzoekers en starters. Maar er moet ook ruimte blijven voor mensen met een beperking en ouderen.
  Kijkend naar ons prachtige polderlandschap wordt de vraag wel relevant:
  Hoe ver gaan we eigenlijk met het volbouwen van onze polder, waar ligt de grens?  Dat debat ga ik graag aan met mijn collega’s vandaag.

  We willen ook een signaal afgeven over ons cultureel erfgoed. Wat HAP betreft komt dit in de nieuwe periode nadrukkelijker op de agenda met als doel: wat gaan we wél en wat gaan we níet verkopen?
  Haarlemmermeer is een relatief jonge gemeente, ontstaan in 1852. En we beginnen steeds meer bewust te worden van onze geschiedenis en ons prachtige culturele erfgoed. Mijn fractie ziet graag dat naast bijzondere panden ook historische verhalen op allerlei manieren worden doorgegeven.
  Daarom lijkt het ons een mooi idee om elke nieuw geboren inwoner (1323 nieuw geborenen – 2017 CBS) in Haarlemmermeer, wanneer de ouders het kind komen inschrijven, een boekje cadeau te geven over onze mooie polder. Een boekje dat onze gemeente typeert. Zodat ouders deze verhalen met het voorlezen al doorvertellen aan onze jongste generatie, en wij ons zo bewust blijven van waar we zijn opgegroeid. Vervolgens vertellen ook zij deze verhalen weer door, en zo houden we onze polderhistorie levend. Wij dienen hiervoor dan ook de motie ‘Geef onze polderhistorie door’, in.

  (klik op foto om te vergroten)

  Als we kijken naar de VJR 2018 kunnen we best een beetje trots zijn met elkaar. Hoe fijn is dat, wetende dat je financieel op orde kan komen en je evengoed speelplekken kunt vervangen, voetbalclub DIOS een nieuw kunstgrasveld kan krijgen voor de sportende jeugd en de openbare buitenruimte (wegen, stoepen en straten) volgend jaar met 8 miljoen extra in de steigers wordt gezet.

  Wat HAP betreft gaan we met dit vooruitzicht ons verder inzetten op het verbeteren van de aanblik van onze openbare buitenruimte. Onze inwoners vinden dit belangrijk. Het is het eerste dat je ziet als je je huis uit komt. Na de noodzakelijke inhaalslag van de afgelopen jaren, die met name gericht was op asfalt, is het nu tijd voor stoepen en straten maar zeker ook voor groen met kleur. Een woon- en leefomgeving die schoon, heel en veilig is, verhoogt het veiligheidsgevoel en stemt mensen vrolijk. Wat HAP betreft blijven we inzetten op de sociale en fysieke kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

  Toch ook een opmerking over het kunstwerk IDA, dat de gemoederen goed bezighoudt. Het beleid rondom kunstwerken in de openbare buitenruimte bestaat al jaren. En iedereen weet dat over smaak niet valt te twisten. En u kent ook het uitgangspunt van HAP: ‘sober en doelmatig’.
  Als het ons vooraf was gevraagd hadden wij bij een kunstwerk in PARK21 een andere keuze gemaakt. Maar achteraf piepen terwijl je nooit eerder vraagtekens hebt geplaatst bij het kunstbeleid is te makkelijk. ‘Voor de bühne’ zoals dat wel vaker getypeerd wordt. Dat zal mijn fractie dan ook niet doen, al was het onze keuze niet geweest.

  Tot slot, wij hebben een reputatie als het gaat om Awards binnenhalen. Nummer 1 met economie, nummer 1 met duurzaamheid, maar daar kan nog een Award bij. Op 21 november staan de mensen centraal, hét moment voor onze inwoners om naar de stembus te komen om zo hun eigen Award ook te verzilveren met de hoogste opkomst voor de beste gemeenteraad van Haarlemmermeer!

   

 • Lijsttrekker lokale partij HAP bekend

  Marjolein Steffens-van de Water opnieuw lijsttrekker HAP
  In een Buitengewone ledenvergadering is Marjolein Steffens-van de Water unaniem gekozen tot lijsttrekker bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Voorzitter Paul Croese is trots: “In Marjolein heeft onze lokale partij een lijsttrekker met veel politieke ervaring én een vrouw door wie onze kernwaarden lokaal, sociaal en betrokken dagelijks in de praktijk worden gebracht. Zij voert de lijst van HAP voor de vierde keer aan, steeds weer met passie en altijd met de mens centraal. Dat is precies waar HAP voor staat!.”

  Steffens dankte de aanwezige leden voor het vertrouwen dat zij opnieuw krijgt in een gloedvol betoog over de inzet en betrokkenheid van alle ‘ambassadeurs van HAP’, zoals zij de leden karakteriseerde. Even vielen haar woorden stil toen zij aankaartte dat het de eerste keer wordt dat zij de lijst gaat aanvoeren zonder dat Peter van Groenigen daar deel van uitmaakt. “De laatste keer dat ik tot lijsttrekker werd gekozen, was dat met mijn maatje Peter. Hij wordt gemist, zowel in de raadszaal als daarbuiten.”

  De gemeenteraadsverkiezingen voor de nieuwe gemeente Haarlemmermeer vinden plaats op woensdag 21 november a.s. HAP, nu de tweede partij van Haarlemmermeer, hoopt op een mooi verkiezingsresultaat om opnieuw als stabiele factor in het gemeentebestuur van Haarlemmermeer de belangen van inwoners en ondernemers te mogen dienen.

  (Marjolein Steffens- van de Water  en Paul Croese)

   

   

   

   

   

   

   

Pagina 1 van 3012345...102030...Minst recente »