• mogelijke verhuizing CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45

  Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

  Geacht College,

  Gisteren hebben wij uit de media vernomen dat een verhuizing van CRASH Luchtoorlog- en Verzetsmuseum ’40-’45 uit Fort Aalsmeer in Aalsmeerderbrug aanstaande is. Het museum presenteert al sinds 1996 op educatieve en informatieve wijze een grote tentoonstelling over de luchtoorlog tijdens de Tweede Wereldoorlog binnen de gemeente Haarlemmermeer en is daarmee onderdeel van ons cultureel erfgoed.

  1. Is het College met ons van mening dat het behoud van een dergelijk museum essentieel is voor de instandhouding van ons cultureel erfgoed?
  2. Wat zijn voor het College de redenen geweest om dit museum te gaan verhuizen?
  3. Heeft een mogelijk vertrek ook nog invloed op de omliggende functies van Fort Aalsmeer, zoals de loodsen gevestigd nabij het Fort waar nu een aantal (schiet)verenigingen zijn gehuisvest? Of zijn daar verder geen concrete plannen voor?
  4. Wanneer is het College voornemens de Raad formeel hierover te informeren?

  Indien een dergelijke verhuizing gaat plaatsvinden roept dat bij ons meteen een déjá vu op naar de verhuizing van een schietvereniging en lokale ondernemer uit ’t Fort Hoofddorp, dat inmiddels al meer dan 5 jaar leegstaat en dus ook geen inkomsten over zijn ontvangen.

  1. Is het College met ons van mening dat – gezien de historie van ’t Fort – een mogelijke verhuizing pas moet plaatsvinden als er ook concreet geïnteresseerde kopers/huurders zijn, zodat een periode van lange leegstand zoals ’t Fort in Hoofddorp wordt vermeden en het museum rustig kan zoeken naar een andere geschikte locatie?

  Uit onze informatie blijkt dat er momenteel een inventarisatie en besprekingen gaande is voor een (tijdelijke) locatie in Nieuw-Vennep voor het museum.

  1. Kan het College aangeven welke locatie u voor het museum op het oog heeft en wat betekent ‘tijdelijk’?
  2. Kan het College concreet aangeven of er na een mogelijke verhuizing van het museum iets in de subsidierelatie tussen gemeente en museum veranderd?
  3. Kan het College ons inzicht geven in de jaarlijkse kosten voor de gemeente Haarlemmermeer om het museum te kunnen blijven huisvesten in het Fort? En kunt u daarnaast aangeven wat mogelijke commercialisering zou opleveren?

  In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk.

  Tim van Essen
  Raadslid HAP

   

 • Bijstandsfraude

  Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

  Betreft: artikel Volkskrant van 16 juni 2018

  1. Link: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-doorgeslagen-jacht-op-de-bijstandsfraudeur~be95e9d26/
  2. Link: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechtsgeleerden-maken-zich-zorgen-bijstandsfraudeurs-slechter-beschermd-dan-verdachten-in-strafzaken-~b78fc3f1/

  Geacht College,

  Zaterdag 16 juni berichtte de Volkskrant  (zie bijgevoegde internetlinks) over de opsporingsmethoden van gemeenten bij (het vermoeden van) bijstandsfraude.  De artikelen schetsen een beeld van opsporingsonderzoeken die worden gekenmerkt door verdraaide bewijzen, dubieuze tipgevers, stalkende rechercheurs en agressieve verhoren. Wat HAP betreft aanwijzingen dat bij de in het artikelen genoemde voorbeelden de betrokken gemeenten in  hun opsporingsmethoden mogelijk zijn doorgeslagen ten nadele van de mensen die het betreft.
  Vanzelfsprekend is ook HAP voorstander van het rechtmatig toekennen van een uitkering of andere (inkomens)voorziening. Het aanpakken van fraude staat wat ons betreft dan ook niet ter discussie. Toch stemmen beide artikelen ons somber en zijn zij aanleiding voor ons om de volgende vragen te stellen:

  • Herkent u zich in het beeld dat uit de artikelen naar voren komt en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het opsporen van bijstandsfraude?
  • Welke afwegingen worden in Haarlemmermeer gemaakt bij de keuze voor opsporingsmethodieken voor bijstandsfraude? Kunt u aangeven hoe u daarbij de menselijke maat voldoende borgt?
  • U heeft eerder aangegeven dat lang niet altijd sprake is van opzet en dat onze inwoners met een bijstandsuitkering kunnen rekenen op hulp van een case-manager. Kunt u aangeven of deze maatregel een positieve uitwerking heeft?

  In afwachting van uw antwoord,
  Groeten wij u vriendelijk,

  Namens de fractie van HAP,
  Johan Rip
  Fractievoorzitter HAP

   

 • Vragen over privacy (AVG) en gebruik Kaspersky software

  Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

  Geacht College,

  Op 25 mei 2018 is de nieuwe Europese Privacyverordening, de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking getreden. Een zeer complexe opgave voor de gemeente Haarlemmermeer, mede door de decentralisatie in het sociaal domein, de verdere overheveling van overheidstaken naar de gemeente en de toenemende gegevensuitwisseling van gegevens met (keten)partners. Echter, de datum van 25 mei is nu ruim een week verstreken en mijn fractie vraagt zich af in hoeverre de overgang soepel is verlopen. Voldoet Haarlemmermeer volledig aan de AVG? Mede daarom hebben wij de volgende vragen:

  1. In hoeverre is Haarlemmeer AVG-proof? Is de deadline van 25 mei gehaald en kunt u aangeven of meteen alle zaken rondom de AVG op orde waren of wordt er achter de schermen nog druk gewerkt om één en ander op orde te krijgen?
  2. In hoeverre hebben verbonden partijen en partijen aan wie de gemeente Haarlemmermeer subsidie verleend de AVG geïmplementeerd?
  3. Zijn de medewerkers van de gemeente Haarlemmermeer meegenomen in het traject van de AVG en zich hierdoor bewust van de veranderingen die de AVG met zich meebrengt?
  4. Op welke wijze wordt met de inwoners van Haarlemmermeer gecommuniceerd over de consequenties van de AVG? En waar kunnen inwoners van Haarlemmermeer hun persoonlijke gegevens inzien?

   Een goed voorbeeld waar de complexiteit van de nieuwe regelgeving naar voren komt is het gebruik van Whatsapp, onderdeel van Facebook, door de gemeente. HAP is groot voorstander van deze vorm van digitale bereikbaarheid, echter kleven er ook nadelen aan het gebruik van ‘buitenlandse’ apps. Het is namelijk onbekend waar een Amerikaans bedrijf, zoals Whatsapp persoonlijke gegevens opslaat of wat ze hier verder mee doen.

  5. Kan het College aangeven of dit specifieke voorbeeld is getoetst aan de AVG? Zo ja, wat zijn de bevindingen? Zo nee, waarom niet?

  Een ander voorbeeld dat te maken heeft met de beveiliging van persoonsgegevens – en wat ook recentelijk de media heeft gehaald – is het gebruik van antivirus software van Kaspersky door de Rijksoverheid. Het kabinet heeft besloten uit voorzorg het gebruik van deze Russische software uit te faseren vanwege risico’s op misbruik, sabotage en digitale spionage.1

  6. Is de gemeente bekend met dit bericht? En zo ja, heeft de gemeente lopende contracten met deze partij?

  In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk,

  Namens de fractie van de HAP,
  Hoogachtend,

  Tim van Essen
  Fractielid

Pagina 1 van 2712345...1020...Minst recente »