50 km/u zone op de Schipholweg te Badhoevedorp

Onderstaande vragen zijn gesteld door HAP nav afwaardering Schipholweg naar 50 km/u zone.

Geacht College,
Een artikel in Haarlems Dagblad van 26 juli j.l. maakt melding van het feit, dat de Schipholweg te Badhoevedorp afgewaardeerd zal gaan worden naar een 50 km/u weg, nu de omlegging van de A9 en in gebruik name van de S106 naar Amsterdam-West een feit is. Deze afwaardering is nodig omdat de Schipholweg een scheiding vormt tussen het te ontwikkelen sportcomplex Veldpost en het dorp en de veiligheid geen 80 km/u regime toelaat. Provincie Noord-Holland heeft echter als extra voorwaarde gesteld, dat de uitstraling van een doorgaande weg weggenomen moet worden alvorens een 50 km/u regime in te stellen d.m.v. het aanzicht van de weg aan te passen. Wij hebben daarom de volgende vragen aan uw college:
1. Nu de doorgaande functie van de Schipholweg is vervallen kan de Schipholweg niet langer als een regionale verbindingsweg worden gekwalificeerd. Het is echter nog steeds een provinciale weg (N232). Blijft dit een provinciale weg of wordt het een gemeentelijke weg, als de afwaardering een feit wordt?
2. Kan de gemeente in overleg met de provincie versnelde zeggenschap bedingen over de eventueel benodigde aanpassing/herinrichting van de Schipholweg, om zo tot de gewenste afwaardering te komen?
3. Welke maatregelen heeft het college in gedachten om het ‘aanzicht’ van de Schipholweg aan te passen?
4. Draagt Provincie Noord-Holland financieel bij aan de kosten, wanneer er aanpassingen, resp. herinrichting maatregelen genomen moeten worden om tot een afwaardering te komen?
5. Kan het college het tijdspad van aanpassing, resp. herinrichting aangeven?

In afwachting van uw antwoord en met vriendelijke groet,
Namens de fractie van de HAP,
Henk van Steenis

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!