Aan de slag!

De economie zit in de lift, er komen weer banen bij. Goed nieuws dus voor mensen die werk zoeken! Jazeker, maar het is helaas geen garantie voor succes. Want er is een groep voor wie het, om verschillende redenen, lastig is om werk te vinden.
Omdat men “te oud” is bijvoorbeeld. Omdat men niet over de juiste papieren of vaardigheden beschikt. Omdat men (chronisch) ziek is. Omdat er sprake is van persoonlijke problemen zoals schulden. Daarbij gaat het helaas ook nogal eens om een combinatie van zaken. Tel daarbij op dat hoe langer iemand geen werk heeft, hoe moeilijker het is om werk te vinden, en de cirkel is rond.

Het is dus niet voor iedereen makkelijk om werk te vinden. Een steun in de rug kan dan helpen. Vanuit die gedachte zijn we onlangs in Nieuw-Vennep begonnen met een pilot die we “Aan de slag” hebben gedoopt. Met deze pilot gaan we heel systematisch inwoners die een bijstandsuitkering ontvangen op gesprek uitnodigen. Mensen die om uiteenlopende redenen soms al jaren thuis zitten. We gaan het gesprek met hen aan en kijken waar de schoen wringt om aan de slag te kunnen. Helemaal op het individu toegesneden komt er een plannetje hoe iemand dan weer – zoveel als mogelijk – aan het arbeidsmarktproces kan deelnemen. Maatwerk is het kernwoord. Waarbij ik er wel tegelijk aan toe wil voegen dat “maatwerk” geen synoniem is voor “vrijblijvendheid”. Werk gaat namelijk boven uitkering en “iedereen kan iets doen met de juiste oplossingen” is ons credo. Is er misschien niet direct betaald werk dan kan mogelijk vrijwilligerswerk een goede opstap zijn. Samen met de betrokken inwoners kijken we wat er nodig is in hun situatie. Is er (bij)scholing nodig, is er een re-integratie traject nodig? We kijken ook of er bedrijven en organisaties in Haarlemmermeer zijn die hen goed als werknemer kunnen gebruiken. Of die bereid zijn om een stage- of leerplek te bieden. We helpen onze inwoners en bemiddelen hen naar werk.

De systematische aanpak van de pilot is intensief. Ik schreef het al in de eerste alinea: er zijn veel redenen waarom het niet altijd eenvoudig is om werk te vinden (en te houden). Het zal ook niet mogelijk zijn om iedereen naar een betaalde baan te begeleiden. Toch vind ik dat we tijd en moeite moeten steken in deze begeleiding. Wie werkt, levert een bijdrage aan de samenleving. Werk is ook veel méér dan alleen een inkomen! Het gaat bijvoorbeeld ook om eigenwaarde, je nuttig voelen. Een sociaal vangnet als de bijstand kan bovendien alleen in stand gehouden worden als alleen diegenen die écht niet kunnen werken, daar gebruik van maken. Daar hoort dan wat mij betreft ook bij dat we diegenen die dat nodig hebben, een steun in de rug geven. En dat willen we op een goede manier doen. Deze pilot moet ons als gemeente dan ook helpen om goed te leren wat effectief en doelmatig is, want we moeten slim met de beschikbare middelen omgaan. We maken werk van werk in de overtuiging dat daar iedereen de vruchten van plukt, zowel het individu als de samenleving als geheel. Kortom: Aan de slag!

Ap Reinders

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!