Aanbieden GFT en herbruikbaar afval

Onderstaande vragen zijn door HAP aan het College van b&w gesteld:

Geacht College,

Verschillende signalen hebben ons bereikt dat het aanbieden van GF en T-afval bij Meerlanden resulteert in een vermindering op het tegoed van 3kub grofvuil dat elk huishouden per jaar mag storten.Wanneer Meerlanden het komt halen, gaat er meer van het tegoed af dan wanneer je het zelf komt brengen. Dit bevreemdt de fractie van HAP omdat in het kader van duurzaamheid en circulariteit wordt ingezet op het terugdringen van restafval en dus het zo veel mogelijk hergebruiken van afval. Derhalve heeft HAP de volgende vragen:

 1.     Is het college het met HAP eens, dat het gestimuleerd moet worden om GF en T afval, en ook ander herbruikbaar afval (bijvoorbeeld witgoed) aan te bieden aan Meerlanden?

2.     Is het college het met HAP eens, dat het aanbieden dan wel laten ophalen van GF en T afval wanneer dat méér is dan dat er in de groenbak past, op andere wijze moet worden behandeld als het aanbieden dan wel laten ophalen van grofvuil?

3.     Is het college het met HAP eens dat die stimulans op dit moment ontbreekt door de huidige gang van zaken? Indien ja: wat gaat het college daaraan doen? Indien nee: waarom niet?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk,

 Namens de fractie van de HAP,

Hoogachtend,
Sophie van de Meeberg

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!