Aandacht voor dagbesteding vluchtelingen

HAP wil dat bewoners van toekomstige opvangcentra in de polder tijdens hun verblijf meer om handen hebben. Verveling is mogelijk één van de oorzaken van onvrede en onrust onder deze tijdelijke inwoners, wat kan leiden tot vormen van overlast. HAP pleit ervoor niet te wachten tot de komst van de vluchtelingen een feit is, maar nu al na te denken over hoe zinvol invulling kan worden gegeven aan de tijd die zij beschikbaar hebben en in de opvang verblijven.
Wij lezen in de raadsstukken bijvoorbeeld, dat de inzet van vrijwilligers afhankelijk is of de locatiemanager daar een beroep op gaat doen? Waarom niet op voorhand al de lokale krachten bundelen en actief particulieren en maatschappelijke organisaties inzetten?
In navolging van NL-DOET denken wij aan een lokaal programma in de vorm van ‘SamenDoen’. Er zijn verschillende projecten te bedenken waar we, samen met hier gehuisveste vluchtelingen, op een goede manier mee aan de slag kunnen gaan.
Wij horen ook graag uw ideeën en suggesties! Deze kunnen via deze link gemeld worden.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!