aanvullende schriftelijke vragen iz stankoverlast de Meerlanden

Onderstaande vragen heeft HAP gesteld na het uitblijven van een reactie van het College op onze vragen over de stankoverlast van de Meerlanden.

Op 17 juni jl. heeft mijn fractie schriftelijke vragen ingediend inzake de stankoverlast bij de Meerlanden en de urgentie die daarmee gemoeid gaat.
De vragen zijn in goede orde ontvangen en doorgestuurd door de griffie, daar mijn fractie heeft gezien dat ook de voltallige Raad een kopie heeft ontvangen.

Vanuit het Reglement van Orde van onze gemeenteraad mag ik vaststellen dat er binnen 4 weken een reactie vanuit het college kan worden verwacht. Eventueel een schrijven waaruit blijkt dat het college meer tijd nodig heeft om eea nader te onderzoeken om een goed onderbouwde reactie retour te sturen.

Voor de inwoners wonende rondom de Meerlanden die dagelijks in contact staan met ondergetekende en juist in deze warme perioden de stankoverlast des te erger ervaren en willen genieten in hun tuinen, is het door mijn fractie niet uit te leggen dat thans nog steeds geen reactie is binnengekomen vanuit het college.

Graag verneem ik via u wat ten grondslag ligt aan het feit dat mijn fractie tot op heden nog geen reactie heeft mogen ontvangen van het college. Daarnaast hecht mijn fractie er veel waarde aan dat het college secuur en adequaat omgaat met (urgente) zaken die onze inwoners betreffen. Zeker gezien een situatie waarbij eventuele zorg om de volksgezondheid bij onze inwoners leeft.

In afwachting van uw zeer spoedige reactie, verblijft mij fractie,

Met vriendelijke groet,
Brigitte van der Erve
Raadslid HAP

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!