Afhandeling brief 5 ondernemers inzake ‘nieuw te bouwen tankstation voor duurzame brandstoffen langs de A4’

Onderstaande vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht College,

Op 26 januari 2017 hebben de fracties van HAP, CDA en VVD een kopie gevraagd van het antwoord van het college op de brief van 5 ondernemers inzake ‘nieuw te bouwen tankstation voor duurzame brandstoffen langs de A4’ van 16 december 2017 (Ingeschreven 19 december 2017).[i]

Op 30 maart heeft de fractie HAP vragen gesteld naar het uitblijven van een reactie van het college op de betreffende brief. De concrete vraag was; “Is het antwoord nog niet uitgegaan of hebben wij het afschrift niet ontvangen?”[ii]

Deze vraag is tot op heden nog niet beantwoord.
Graag wenst HAP het antwoord van het college te vernemen.

Mede aanleiding voor het stellen van de vraag was de ingekomen brief van mevrouw mr. E.E.A. Henneveld – de Jong namens de vijf ondernemers van 23 februari 2017 (Ingekomen 27 februari 2017) Brief 17 van week 9 inzake: nieuw te bouwen tankstation voor duurzame brandstoffen langs de A4

Tot onze verbazing hebben wij kennis genomen van het feit dat op 14 mei 2017 mr. E.E.A. Henneveld – de Jong namens de vijf ondernemers – K. Kok, J. Kulk, S. Maessen, A.H. Houtenbos en E.T. Kromhout – een klacht heeft ingediend bij de Nationale Ombudsman over de afhandeling van de brief van 16 december2016.[iii]
Verbaasd omdat de voorzitter van de raad in de raad van 30 maart de HAP nog een compliment maakte dat wij het college herinnerde aan een afdoening, die toen al 3 ½ maand duurde.

Bovenstaande brengt ons tot de volgende aanvullende vragen:

  1. Is het college het met ons eens dat de geconstateerde situatie onaanvaardbaar is.
  2. Was het college op de hoogte van de gang van zaken?
  3. Wat zijn de redenen waarom er zo gehandeld is?
  4. Wat vindt het college van de ingediende klacht bij de Nationale Ombudsman?[1]

HAP wenst deze vragen beantwoord te krijgen voor de informatieve bijeenkomst inzake Schiphol Trade Park.
In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk,

 

Namens de fractie van de HAP,

Hoogachtend,
Ron Heimerikx

Fractielid HAP

[i] 26 januari 2017 afschrift brief 5 week 51 gevraagd door HAP, CDA en VVD.
Dan ben ik bij de lijst van ingekomen stukken en brieven ter afhandeling. Van de stukken van week 51 vragen de fracties van CDA, HAP en VVD een afschrift van het antwoord op brief nr. 5 die gaat over een nieuw te bouwen tankstation. Het antwoord dat het college gaat geven gaat in de richting van uw raad.”

[ii] Verslag raadsvergadering 30 maart 2017.
“De heer HEIMERIKX: In de raad van 26 januari jl. is toegezegd dat de raad een afschrift zou ontvangen van het antwoord op een brief die kwam van een aantal garagehouders. We hebben tot op heden geen enkel antwoord gezien. Dat was een brief van 16 december 2016 en onze vraag uit de raad namens CDA en VVD was om een afschrift te ontvangen. Hebben we dat gemist of is er nog geen antwoord gegeven?
De VOORZITTER: Als u de griffier even op de hoogte brengt van het precieze punt waarnaar u
verwijst, zullen we dat nagaan. Uw vraag is ‘is het antwoord nog niet uitgegaan of hebben wij het afschrift niet ontvangen?’
De heer HEIMERIKX: Maar dat gaat over de stukken van week 51 waar we de vraag hebben gesteld het afschrift te mogen ontvangen van het antwoord op brief nr. 5 die gaat over een nieuw te bouwen tankstation. De opmerking werd ingediend door CDA, HAP en VVD en het is toegezegd dat we het antwoord zouden krijgen.
De VOORZITTER: Dank dat u ook ons eraan herinnert als de afdoening wat lang gaat duren.

[iii] Kopie van de klacht aan de Nationale Ombudsman van 14 mei 2017 is verzonden aan het college van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad van Haarlemmermeer.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!