Algemene Beschouwingen HAP 2016

“Bouwen aan de samenleving”

Zorg voor elkaar is nodig om te ‘bouwen aan de samenleving. ONZE samenleving. Dat betekent een vitale gemeenschap, perspectief voor jong & oud en een bloeiende economie. Tegelijkertijd is er minder geld te besteden. Minder te besteden vraagt om creatieve oplossingen en het maken van toekomst bestendige keuzes. En daarvoor hebben we iedereen nodig in onze Haarlemmermeerse samenleving.

Er ligt een degelijke begroting voor, met voldoende zaken die voor mijn fractie belangrijk zijn. We investeren in de samenleving, zien dat innovatie en lokale economie hoog op de agenda staan en we pakken de schuldenlast goed aan. Een begroting die realisme uitstraalt en uitspreekt dat wij: meer moeten doen met minder geld.
Wij zien ook dat de risico’s goed zichtbaar zijn gemaakt en zijn tevreden over de besteding van de middelen.

Afgelopen jaar was er veel aandacht voor sport. Zowel positief als minder positief. Onderhoud & beheer van sportvelden legt jaarlijks een groot beslag op onze middelen. HAP zou graag zicht willen hebben op de gemaakte beheerkosten van sportverenigingen.
• Graag horen wij van het college wanneer zij het overzicht aan de raad kan doen toekomen.

Vrijwilligers zijn de “Haarlemmer Olie” van onze samenleving. Een onmisbare schakel voor het “bouwen aan de samenleving”. Steeds vaker lijken vrijwilligers te worden ingezet als wondermiddel tegen een toename aan maatschappelijke taken en een gebrek aan geld. Mijn fractie vindt dat zorgelijk. Het plezier in vrijwilligers-werk sneeuwt onder door het steeds grotere beroep dat op deze mensen wordt gedaan. Datzelfde geldt voor mantelzorgers. Overbelasting ligt op de loer, wij moeten ervoor waken dat de vrijwilliger van vandaag de cliënt van morgen wordt.

Een sterke sociale basisinfrastructuur is een voorwaarde voor een vitale gemeenschap. Het college zet de afgelopen jaren zwaar in op deze sociale basis. MeerTeams in de wijken, de dorpshuizen en wijkcentra als bruisend hart en een goed minimabeleid. Sociale samenhang ontstaat als mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen activiteiten ondernemen en de hand naar elkaar uitsteken. En dat is precies waar HAP voor staat!

Wat HAP betreft beperken we onze blik niet alleen tot dorpshuizen en wijk- en jongerencentra maar richten we ons ook op scholen, kerkgebouwen, sportverenigingen, leegstaande kantoor- en bedrijfsgebouwen en horecagelegenheden. Maak inzichtelijk waar onze inwoners graag komen, waar zij hun activiteiten organiseren en richt je op het bundelen ervan. Zo krijgen sociale netwerken nog meer kans om zich te vormen. Effectief gebruik van maatschappelijk vastgoed is nodig, je kan het geld tenslotte maar 1 keer uitgeven.

Zorgen voor voldoende passende woningen is ook “Bouwen aan de samenleving”. Wij zien kleine woningbouwprojecten ontstaan, sommige zijn al in uitvoering. Maar het is niet genoeg, voorzitter. Wachten wij op de markt of pakken wij zelf de handschoen op? Levensloop bestendig bouwen is voor HAP het uitgangspunt voor toekomstige wijken.
• We horen graag van het college of er inmiddels stappen zijn gezet om versneld meer woningen te bouwen en de achterstand in te lopen.
Maar nieuwbouw is niet de enige oplossing, wat HAP betreft. Het ombouwen van lege panden naar bijvoorbeeld jongerenwoningen zoals bij De Rietlanden, verdient navolging. Dat willen wij vaker zien.
• Wat gaat het college doen om dit vaker en sneller mogelijk te maken?

De samenleving is vooral ook óm je huis heen, in een aantrekkelijke leefomgeving. De periode dat de bomen tot in de hemel groeiden is voorbij. Nieuwe wijken, ingericht met stoepgroente, gebakken klinkers en dure beplanting kosten ons inmiddels handen vol geld qua onderhoud. De urgentie om ondergrond van wegen aan te pakken en het riool ingrijpend te vernieuwen hebben wij te lang voor ons uitgeschoven. En daar krijgen we de laatste jaren de rekening voor gepresenteerd. Aan de ene kant hoge beheerkosten en areaaluitbreiding en aan de andere kant bezuinigingen op groen en openbare ruimte brengen ons aan de grens van wat wij acceptabel vinden voor onze inwoners. Het is tijd voor een debat over de (beeld)kwaliteitskaders die de raad wil hanteren. En of we voldoende geld hebben om dat kader te betalen.
• Ik hoor graag wat collega’s hiervan vinden.

Als je als gemeente van ontwikkelgemeente naar beheergemeente groeit, betekent dat automatisch “zorg” hebben voor het bestaande. Dat is voor HLM een nieuw fenomeen. Beheer hoort vast onderdeel te zijn van voorstellen voor investeringen. Dat is in het verleden onvoldoende het geval geweest. Als wij onze (reeds) gerealiseerde ambities – Sport Complex Koning Willem Alexander, Cultuurgebouw, Calatravabruggen – blijvend willen laten schitteren inclusief haar omgeving zullen we daar beter voor moeten zorgen. En dat kost geld, geld dat niet altijd gereserveerd is in onze begroting. Schutteren is voor HAP geen optie.

Meedenken en meepraten door inwoners en ondernemers helpt ons beter te begrijpen wat belangrijk voor ze is. Participatie op maat geeft concrete inzichten in hoe wij het als gemeente beter kunnen doen, helpt ons zaken eenvoudiger te maken en weloverwogen besluiten te nemen. De uitkomst van participatietrajecten – die overigens veelal goed zijn verlopen – worden nu uitgevoerd. Als raad is het zaak gepaste afstand te houden en inwoners echt te laten meebeslissen over hun leefomgeving. Niet bang zijn om kaders te stellen en dan los te laten. Zo bouw je aan de samenleving, door ruimte en verantwoordelijkheid te delen. Zo worden de mooiste ideeën geboren.

Samen “bouwen aan de samenleving” kan niet zonder een zelfstandige en krachtige betrokken organisatie. Wat is er mooier dan Leven, leren en werken in een gemeente waar je ook nog je belasting mag betalen. Mijn fractie heeft meerdere keren een aanzet gegeven om eens na te denken: hoe willen wij nu dat een gemeentelijk organisatie er over 10 jaar uit moet zien? Wat heb je nodig om een samenleving te ondersteunen?
• HAP vraagt het college om de raad inzicht te geven in haar toekomstvisie t.a.v. het personeelsbeleid.

Economisch zitten wij op rozen, met een florerende luchthaven binnen onze gemeentegrens liften wij comfortabel mee. Maar HAP wil nadrukkelijk ook voorbij de horizon kijken. Het recente verleden heeft ons laten zien dat economische groei ook zomaar kan afzwakken; zeker in onze regio met de huidige worsteling van Schiphol en KLM. Wat ons betreft moeten wij de bakens gaan verzetten om ook op midden- en lange termijn economische groei te blijven zien. Wat HAP betreft nadrukkelijk gaan focussen op de aansluiting van onderwijs op arbeidsmarkt. Voor het “Bouwen aan de samenleving” is deze relatie de “katalysator” tussen wonen-recreatie en zelfontplooiing. Voor HAP cruciaal om economisch te blijven groeien, maar ook voor elk individu om mee te blijven doen in de samenleving, óók voor mensen met een beperking. Concreet betekent dit voor HAP: lokaal & innovatief. We hebben het al meer geroepen, een soort high tech campus a la Eindhoven. Zorg voor een broedplaats voor lokaal talent en waar ZZP’ers, startende ondernemers, overheid, kennisinstellingen en bedrijven elkaar ontmoeten. Overheid en bedrijven hebben we hier al, nu de focus om onderwijs en startende ondernemers aan te trekken. Kortom, extra inzet op ondernemerschap en innovatie is geen gek idee. Daarom dienen wij een amendement in om onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie in regionaal verband stevig aan elkaar te koppelen. Een integrale aanpak dus!
• Wat is de visie van het college en de rol van ZZP-ers in relatie tot veranderende economieën?

Kortom Voorzitter, HAP wil:
• Zorg voor elkaar is bouwen aan de samenleving;
• Schitteren in onderhoud & beheer is ook een ambitie
• Bruisende dorpshuizen, wijkcentra – en jongerencentra om elkaar te ontmoeten;
• Kansen pakken in veranderde economieën;
• Meer focus op creatieve woon oplossingen;

VZ, Terughoudendheid is wat past vandaag. Geen cadeautjes. We hebben er wel eentje ontvangen. Onze fractie is blij dat de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude onze gemeente heeft gekozen als fusiepartner. Wat HAP betreft een verrijking voor onze 26 prachtige kernen.
tot zover ons 1e termijn.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!