‘Alle sportprojecten financieel doorlichten’

Tijdens het raadsdebat over de jaarrekening heeft fractievoorzitter Johan Rip er voor gepleit om alle sportprojecten van de afgelopen jaren financieel door te lichten.

Onderstaand artikel staat op hc.nieuws.nl

De gemeente zou er goed aan doen om alle sportprojecten van de afgelopen jaren financieel door te lichten. Dat bepleitte fractievoorzitter Johan Rip van de HAP donderdagavond in de gemeenteraad tijdens het debat over de jaarrekening 2015.

Volgens Rip is er alle reden om de realisatie van de sportvoorzieningen nog eens goed tegen het licht te houden. De raadsenquête over de verplaatsing van het honkbalstadion was nog maar kort geleden en vermoed wordt dat dit project niet op zichzelf staat. Zo worden op dit moment ook de financiering van het Sportcomplex Koning Willem-Alexander (SKWA) onderzocht en het dossier over kinderdagverblijf Borus.

Johan Rip kreeg bijval van fractievoorzitter Nicole Mulder van GroenLinks. Zij benadrukte dat haar fractie al eerder heeft aangedrongen op nader onderzoek. Raadslid Kees van der Linden van Onafhankelijk Liberaal vond dat er een breder onderzoek moet komen. Volgens hem gaat het niet alleen om sportprojecten, maar kunnen er ook vraagtekens worden gezet bij andere dossiers.

Wethouder Derk Reneman van Financiën voelde weinig voor de suggestie. Volgens hem moet de uitkomst van het lopende onderzoek naar SKWA en Borus worden afgewacht en aan de hand van de resultaten worden bekeken of er nog extra onderzoek nodig is. Reneman benadrukte dat de nieuwe controller van de gemeente de handen vol heeft aan de huidige taken en er eigenlijk geen extra werk meer bij kan hebben.

De raad debatteerde donderdagavond over de jaarrekening nadat die half juli al was vastgesteld. Sommige fracties vonden dat ‘mosterd na de maaltijd’. Er was nog reden genoeg voor een discussie. De accountant heeft een waslijst aan onzekerheden en onregelmatigheden in de gemeentelijke organisatie vastgesteld en heeft daarom bijna 100 aanbevelingen gedaan om de situatie te verbeteren. Een jaar eerder was dat ook al het geval.

Wethouder Reneman beloofde beterschap. Volgens hem is er al veel verbeterd binnen de gemeente en wordt er hard aan gewerkt om de situatie volledig op orde te krijgen.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!