Allianties als antwoord op veranderende arbeidsmarktvraag!

De wereld om ons heen verandert in rap tempo. Kwam je vroeger goed voorbereid op de arbeidsmarkt als je de basisschool, middelbare school en beroepsopleiding of wetenschappelijk onderwijs had afgerond, nu staan de zaken er anders voor. Goudgerande regelingen als VUT, vroeg-pensioen en zelfs pensioen op je 65e zijn onbetaalbaar geworden. Nu al staat de pensioengerechtigde leeftijd op ruim 67 jaar en wordt in de wandelgangen in politiek Den Haag al gesproken over 70 jaar. Als gevolg van technische en maatschappelijke ontwikkelingen volgen de veranderingen op de arbeidsmarkt elkaar steeds sneller op. Sommige beroepen verdwijnen, maar er komen andere voor in de plaats. Een baan voor onbepaalde tijd is niet noodzakelijkerwijs tot het pensioen en kennis en vaardigheden die vandaag nodig waren, zijn morgen achterhaald.

In dit licht is het noodzakelijk dat bedrijfsleven en onderwijs elkaar opzoeken en samenwerken. Wat is nodig, hoe kunnen onderwijs en bedrijfsleven er samen voor zorgen dat werknemers mobiel kunnen zijn en bijvoorbeeld binnen een sector maar juist ook tússen sectoren relatief makkelijk werk kunnen vinden? Welke competenties en vaardigheden zijn vandaag, morgen en overmorgen nodig? Rijtjes en feitjes leren volstaat niet meer, we hebben 21e eeuw-skills nodig, zoals creatief denken, digitale geletterdheid, ondernemend gedrag en kritisch denken.

De arbeidsmarkt van de 21e eeuw eist óók dat de werknemer of de zelfstandige professional zelf de regie neemt over zijn of haar loopbaan. Dé baan voor het leven bestaat niet meer, we hebben flexibele schillen versus vaste contracten. We moeten omdenken: we praten niet meer over een baan maar over beschikbaar werk en het feit dat je het één doet, hoeft het ander niet uit te sluiten.

De gemeente Haarlemmermeer heeft met 9000 bedrijven – grote en kleine ondernemingen en zelfstandige professionals – een bloeiende arbeidsmarkt. De overheid – en wij ook als gemeente – ondernemers en onderwijs (de zogenaamde triple helix) investeren in allianties: in netwerken waar we samen kijken naar welke uitdagingen er liggen en wat we nodig hebben om die uitdagingen aan te gaan. Wat mij betreft zijn die allianties ook niet vrijblijvend, maar leggen zij een fundament onder een goed functionerende arbeidsmarkt die “mee-ademt” met ontwikkelingen in de maatschappij.

(Bijeenkomst Alliantie Arbeidsmarkt-Onderwijs, vrijdag 10 februari 2017)

Ap Reinders

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!