Antwoord informatieve vraag over Huisvestingsverordening Haarlemmermeer 2018

Onderstaand antwoord hebben wij van B&W ontvangen over de Huisvestingsverordening Haarlemmermeer 2018:

Geachte heer, mevrouw,

Op 14 januari 2020 ontvingen wij informatieve vragen van de fractie van HAP over
Huisvestingsverordening Haarlemmermeer 2018 – eerste wijziging

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
In de informeer van 28 augustus 2018 (https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/vankantoorpand-
tot-woongebouw) valt te lezen dat het leegstaande kantoorpand aan de
Stationsweg in Hoofddorp wordt omgebouwd tot studio’s en appartementen voor starters en
statushouders. Ook valt te lezen dat Eigen Haard in het eerste kwartaal van 2019 aanvangt met
de verbouwing. Inmiddels is het 2020 en is er nog niet verbouwd in het pand. Kan het college
aangeven wanneer zij verwachten dat deze appartementen en studio’s worden opgeleverd?

Antwoord:
Binnenkort wordt de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (WABO) aanvraag
ingediend. Oplevering wordt verwacht in 2021.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!