Antwoorden schriftelijke vragen fietsen RNet-halte Badhoevedorp

Onderstaande antwoorden hebben wij gekregen op onze vragen over de opeenstapeling (zwerf)fietsen RNet-halte Schipholweg, Badhoevedorp.

Geachte heer, mevrouw,
Op 28 augustus 2015 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over de opeenstapeling van (zwerf)fietsen bij de RNet-halte aan de Schipholweg in Badhoevedorp. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Is er door het college na 29 januari 2015 gesproken met de Provincie om te komen tot een oplossing van het groot aantal fietsten dat niet gestald kan worden aan de Schipholweg? Zo ja, wanneer?
Antwoord: ja, in de projectgroep HOV A9 van 2 februari 2015 is over dit onderwerp gesproken met de Provincie als verantwoordelijk wegbeheerder.

Vraag 2:
Welke acties heeft de Provincie sinds de ingebruikname van de RNet-haltes genomen om de fietsstallingsproblemen bij en rondom de genoemde RNet-haltes op te lossen?
Antwoord: de provincie Noord-Holland is nu in overleg met de Stadsregio Amsterdam om het uitbreiden van de stallingscapaciteit verder vorm te geven binnen het Programma HOV A9.

Vraag 3:
Welke acties heeft het College sinds de ingebruikname van de RNet-haltes genomen om de fietsstallingsproblemen bij en rondom de genoemde RNet-haltes op te lossen?
Antwoord: zie het antwoord op vraag 1.

Vraag 4:
Kan het College aangeven wanneer het probleem is opgelost (tijdspad)?
Antwoord: de Stadsregio Amsterdam en de provincie Noord-Holland verwachten dat er in het vierde kwartaal van dit jaar een oplossing komt.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!