Antwoorden schriftelijke vragen over de tegenvaller voor stichting ETO

Onderstaande antwoorden hebben wij van het college van B&W ontvangen op SV die we stelden over de tegenvaller voor stichting ETO:

Geachte heer, mevrouw.

Op 22 mei 2019 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over tegenvaller voor
stichting ETO.

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het artikel in het Haarlems dagblad?

Antwoord:
Ja, wij zijn bekend met dit artikel.

Vraag 2
Klopt de inhoud van dit artikel en is het juist dat u al in 2018 op de hoogte was gebracht
door de KNBSB?

Antwoord:
Wij zien geen feitelijke onjuistheden in het artikel. Ter nuancering willen we wel aangeven dat
wij nooit door de KNBSB op de hoogte gebracht zijn van hun besluit. Wel hebben wij eind
november 2018 via het bestuur van ETO vernomen dat de Koninklijke Nederlandse Baseball en
Softball Bond (KNBSB) voornemens was een groot gedeelte van haar activiteiten te verplaatsen
naar Amsterdam. Hierna heeft het ETO-bestuur diverse malen contact gehad met de KNBSB.
Het ETO-bestuur heeft ons in januari 2019 laten weten dat de trainingen van het nationale
heren honkbalteam niet meer in Hoofddorp zullen plaatsvinden. Wel handhaaft de bond het
kantoor en de bergruimte voor hun materiaal in het Hoofddorpse complex. Tevens heeft de
KNBSB aan ETO aangegeven diverse trainingen voor het World Port Tournament, het Europees
Kampioenschap en het Olympisch Kwalificatie Toernooi en een serie oefeninterlands wel in
Hoofddorp te laten plaatsvinden.
Ons kenmerk: 2019.0032328 Pagina 2

Vraag 3
De raad heeft een toezegging van het college voor een evaluatie van dit dossier. Kunt u
ons per omgaande de evaluatie doen toekomen zodat de raad zo snel mogelijk in
gesprek kan gaan over hoe het nu verder moet met honkbal in Haarlemmermeer en
stichting ETO als exploitant van het stadion ?

Antwoord:
Er wordt een evaluatierapport over de huidige exploitatie door stichting ETO opgesteld door
een extern en onafhankelijk adviesbureau, waarin tevens gekeken wordt naar de toekomst. Na
afronding van dit rapport zullen wij de gemeenteraad het rapport toezenden, zodat we
gezamenlijk tot een besluit over de toekomstige exploitatie van dit complex kunnen komen.
Naar verwachting zal dit in het derde kwartaal van 2019 zijn.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!