Antwoorden schriftelijke vragen over dienstverlening MeerOVBus

Onderstaande antwoorden ontvingen HAP en CDA n.a.v. schriftelijke vragen over dienstverlening MeerOVBus.

Op 21 november 2016 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van het CDA en de HAP over dienstverlening MeerOVBus.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Alvorens op de specifieke vragen een antwoord te geven, menen wij dat het goed is om eerst het beeld recht te zetten, zoals dat ten onrechte door het Haarlems Dagblad is geschetst en dat is overgenomen door andere media.

De MeerOVBus werkt niet met vrijwilligers, maar uitsluitend met betaalde, opgeleide chauffeurs die ook het Wmo-vervoer uitvoeren. Dienstverlening is 7 dagen per week, van 6:00 uur ’s ochtends tot en met middernacht.
De Buurtbus, buslijn 401 met haltes ‘Houtwijkerveld’ en ‘RK Kerk’ aan de Kruisweg, werkt met vrijwilligers en rijdt, bij gebrek aan vrijwilligers, niet op zaterdag en zondag.

Vraag 1:
Was het College op de hoogte van de in het Haarlems Dagblad genoemde situatie?

Antwoord: De situatie zoals het Haarlems Dagblad die omschrijft, doet zich niet voor. De MeerOVBus werkt niet met vrijwilligers, maar met betaalde chauffeurs. Dienstverlening is zeven dagen per week, van 6:00 uur ’s ochtends tot en met middernacht.

Vraag 2:
Is u bekend dat de Meer OV Bus geen vrijwilligers kan vinden om op zaterdag en zondag bewoners van Bornholm, Horizon en Meerstede te vervoeren?

Antwoord: De MeerOVBus werkt in zijn geheel niet met vrijwilligers.

Vraag 3:
Bent u met ons van mening dat dit ongewenst is en een inbreuk op de gedane toezeggingen in de Evaluatie Kruiswegshuttle?

Antwoord: De MeerOVBus bedient de MeerOVBushaltes zeven dagen per week van 6:00 uur tot en met middernacht. Er is geen sprake van een inbreuk op de gedane toezeggingen in de Evaluatie Kruiswegshuttle.

Vraag 4:
Indien ja, bent u bereid deze ongewenste situatie te herstellen?

Antwoord: Omdat er geen ongewenste situatie is, hoeft deze ook niet hersteld te worden.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
de secretaris (drs. Carel Brugman)   de burgemeester (drs. Theo Weterings)

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!