Antwoorden schriftelijke vragen over strijdigheid laadpalen met bepaalde regelgeving

Onderstaande antwoorden ontving HAP n.a.v. schriftelijke vragen over strijdigheid met bepaalde regelgeving:

Geachte heer, mevrouw,

 Op 18 januari 2017 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de “Strijdigheid laadpalen met bepaalde regelgeving.” Met excuses voor het overschrijden van de reactietermijn treft u onderstaand de beantwoording aan.

Context
De HAP-fractie constateert dat het plaatsen van private laadpalen t.b.v. elektrische auto’s in bepaalde gevallen op gespannen voet kan staan met overige regelgeving. In onderstaand schrijven licht de HAP-fractie dat toe door een bestaand geval te schetsen.

Een inwoner van onze gemeente woont in een woning die grenst aan een weg waar een 50km snelheidsregime geldt. Deze weg is voorzien van een fietsstrook. Het wegenverkeers- reglement verbiedt het parkeren ter plaatse. Naast de weg ligt een relatief smal trottoir.
De betreffende woning heeft geen parkeerruimte voor of naast de woning. De betreffende bewoner kan alleen aan de overkant van de (openbare) weg parkeren. Deze weg valt niet alleen onder de verantwoording van de gemeente, maar kent ook eisen, die gesteld worden door andere overheidsinstanties (denk daarbij aan de provincie of een waterschap).
Onze inwoner heeft het milieu hoog in het vaandel staan en besluit zijn auto te vervangen dooreen elektrisch aangedreven exemplaar. Uiteraard moeten de accu’s van deze auto regelmatig worden opgeladen. Daartoe plaatst de bewoner een privaat oplaadpunt aan de gevel van zijn woning. Opladen kan alleen als de auto half op het trottoir en half op de rijbaan (fietsstrook) van de weg geparkeerd wordt.
Plaatsing van een privaat oplaadpunt aan de overkant van de weg is onmogelijk. Dat is openbare weg. Een losliggende oplaadkabel over de weg naar de overkant is om begrijpelijke redenen geen optie en ook het onder het wegdek doortrekken van een kabel is financieel gezien zeer bezwaarlijk en ook onmogelijk i.v.m. de eisen van de andere overheidsinstanties.

In de wijde omtrek is geen openbaar oplaadpunt aanwezig.

Conclusie: De prijzenswaardige beslissing elektrisch te gaan rijden is voor deze inwoner feitelijk onmogelijk als hij zich aan het wegenverkeersreglement wil houden en oog wil hebben voorde verkeersveiligheid ter plekke.

Vraag 1:
Hoe denkt het college met een dergelijke situatie om te gaan?
Antwoord: In de bovenstaande situatie gaan we er vanuit dat de bewoner zijn of haar elektrische auto wil parkeren op een openbare parkeerplek en wil laden via een privaat laadpunt. Vanuit veiligheid maar ook vanuit kwaliteit openbare ruimte is het niet wenselijk dat er kabels en andere leidingen door particulieren over de openbare weg worden gelegd om een elektrische auto te laden. Op grond van de huidige Algemene Plaatselijke Verordening (artikel 2:19) zijn kabels en leidingen van particulieren over de openbare ruimte niet toegestaan. Een bewoner met een elektrische auto die niet op eigen terrein of in de openbare ruimte kan parkeren en met een eigen laadvoorziening kan laden, is daarom aangewezen op de publiek toegankelijke oplaadpalen.

Vraag 2:
Ziet het college een oplossing vooreen dergelijke (feitelijk voorkomende) situatie?
Antwoord: De oplossing is dat de bewoner gebruik maakt van publiek toegankelijke laadvoorzieningen. Als zo’n laadvoorziening niet in de buurt aanwezig is kan de bewoner verzoeken om een oplaadpaal in de omgeving te plaatsen. Momenteel is de gemiddelde doorlooptijd van zo’n procedure per openbaar oplaadpunt circa 16 tot 20 weken. Daarbij wordt zo veel mogelijk rekening gehouden met individuele verzoeken.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

De secretaris (drs. Carel Brugman           De Burgemeester (drs. Theo Weterings)

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!