Beantwoording Schriftelijke vragen Concours Hippique

Onderstaande antwoorden hebben wij ontvangen op onze schriftelijke vragen over het Concours Hippique:

Op 21 april jl. ontvingen wij schriftelijke vragen over Concours Hippique van de fractie van HAP.
Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Bent u op de hoogte van dit artikel? Zo ja, onderschrijft u de inhoud?

Antwoord: Ja, daar zijn wij van op de hoogte. Het artikel in HCnieuws van 21 april 2016 beschrijft de correcte stand van zaken.

Vraag 2:
Is het u bekend waarom het huidige bestuur van Stichting Vooruit de handreiking, zoals is aangedragen op de bijeenkomst van december 2015, niet heeft aangenomen?

Antwoord: Recent bleek dat het huidige bestuur van de stichting Vooruit in gesprek is met een organisatie waarmee grote internationale top springwedstrijden georganiseerd kunnen worden. Dit heeft voor het bestuur van de stichting Vooruit voorkeur boven de tijdens de bijeenkomst van 15 december 2015 aangedragen lokale, ‘brede’ variant van het Concours Hippique zoals oorspronkelijk georganiseerd werd.

Het college wil op korte termijn om tafel met het bestuur van de stichting Vooruit om de mogelijkheden te bespreken.

Vraag 3:
Kunt u ons aangeven welke acties zijn gepasseerd na de bijeenkomst in 2015?

Antwoord: De gemeente heeft meerdere gesprekken gevoerd met een vertegenwoordiging van de stichting Vooruit en de in het artikel genoemde ‘betrokken Haarlemmermeerders’. Daarin is aangegeven dat de gemeente graag meedenkt over het vormgeven van het evenement maar dat het aan de stichting is om de financiering rond te krijgen.

Vraag 4:
Is het u bekend waarom bestuursleden van stichting Vooruit een halfjaar geschorst zijn, zoals verwoord in het artikel?

Antwoord: Zoals in het bijgevoegde artikel beschreven hebben de geschorste bestuursleden van de stichting Vooruit, onder meer als jurylid, taken uitgevoerd bij een wedstrijd van de Global Champions League welke niet georganiseerd werd onder de vlag van de FEI (Fédération Equestre Internationale). De Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) is bij de FEI, de overkoepelende internationale organisatie voor de paardensport, aangesloten. De KNHS heeft deze schorsing overgenomen waardoor de genoemde bestuursleden van de stichting Vooruit geen officiële taken kunnen verrichten voor onder de vlag van de KNHS plaatsvindende paardensportactiviteiten. Of dit consequenties kan hebben voor Concours Hippique 2017 in Hoofddorp is nog onduidelijk.

Vraag 5:
Is de burgemeester bereid, in zijn functie als erevoorzitter van de stichting Vooruit, het bestuur tijdelijk met expertise te ondersteunen om alsnog te proberen het evenement in 2017 doorgang te laten vinden?

Antwoord: De gemeente is bereid de organisator te ondersteunen om het Concours Hippique te organiseren zoals besproken tijdens de bijeenkomst van december 2015. Hier hebben de verantwoordelijk wethouder Elzakalai en de burgemeester met een vertegenwoordiging van de stichting Vooruit al over gesproken.

Vraag 6:
Bent u bereid, indien onvoldoende middelen een belemmering vormen voor het prolongeren van deze traditie, een extra financiële bijdrage aan de gemeenteraad voor te leggen om te bepalen of zij al dan niet extra subsidie beschikbaar wil stellen?

Antwoord: Het weer organiseren van dit traditionele evenement vereist een doordacht plan en een sluitende begroting. De organisator van dit evenement kan daarvoor, net als andere organisatoren, een onderbouwde subsidieaanvraag indienen. Wij zullen met de aanvraag instemmen als deze past binnen de gestelde kaders en de door gemeenteraad vastgestelde begroting.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer de secretaris, de burgemeester.

FEI schorst officials werkzaam tijdens de Global Champions League

Nieuws Springen apr 17, 2016

De FEI heeft per direct alle officials die werkzaam zijn tijdens de Global Champions League, een schorsing opgelegd. Daarmee komt het internationaal hippisch orgaan haar belofte van december 2015 na, toen de organisatie een brief naar haar officials liet uitgaan waarbij zij waarschuwde voor een schorsing van zes maanden wanneer werkzaamheden op een wedstrijd van de Global Champions League worden uitgevoerd. De maatregel betekent dat de stewards, parcoursbouwers, officials etc gedurende deze periode op zowel nationale als internationale FEI wedstrijden niet meer welkom zijn. De schorsing telt overigens niet voor FEI medewerkers tijdens de Global Champions Tour etappes. Ook de Nederlandse parcoursbouwer Rob Jansen en internationaal jurylid Rogier van lersel werden geschorst. De KNHS heeft beide mannen inmiddels geinformeerd.

Eerder werd de FEI nog op de vingers getikt toen de bond dreigde om ruiters en amazones te schorsen wanneer zij deelnemen aan de Global Champions League. De Belgische Mededingingsautoriteit stak hier echter een stokje voor, waardoor de nieuwe wedstrijdreeks vorige week alsnog van start ging met de eerste etappe in Miami, Florida. Deze uitspraak telde echter niet voor de officials, waarna de FEI deze week alsnog besloot om op te treden.

Bron: Hoefslag

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!