Beantwoording schriftelijke vragen over Scenario’s honk- en softbalcomplex te Hoofddorp

Onderstaande antwoord hebben wij ontvangen van de schriftelijke vragen over het raadsvoorstel: Scenario’s voor de exploitatie van het honk- en softbalcomplex te Hoofddorp:

 

Geachte heer, mevrouw,

Op 17 augustus 2020 hebben de fracties van CDA en HAP een informatieve vraag gesteld over het raadsvoorstel Scenario’s voor de exploitatie van het honk- en softbalcomplex te Hoofddorp (2020.0001108). Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Wat is de reactie van het College op het amendement van de fractie van Forza?

Antwoord:
Wij hebben het amendement van de fractie van Forza! Haarlemmermeer bekeken en onze opmerkingen aan de fractie doorgegeven. Wij hebben ons daarbij beperkt tot een feitelijke reactie, omdat het aan de raad is om een mening te hebben over het amendement. Kort samengevat hebben wij in onze reactie aangegeven dat dit amendement een aanvulling zou kunnen zijn op scenario 1. Voorts hebben wij aangegeven dat het niet gangbaar is een bedrijfsnaam op te nemen in politieke documenten, dat een minimale koopprijs ontbreekt, dat liquidatie met een batig saldo een optie zou kunnen zijn indien het clubgebouw meer zou opbrengen dan de schulden bedragen, dat over de meeropbrengst afspraken moeten worden gemaakt met stichting ETO en dat het slim zou zijn om een termijn te noemen waarbinnen een koper gezocht wordt, na afloop waarvan scenario 1 van toepassing blijft.

In aanvulling op bovenstaande reactie merken wij op dat de precieze gevolgen van het amendement thans niet goed zijn te overzien. Het is nu aan de raad om een scenario te kiezen voor de exploitatie van het honk- en softbalstadion.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!