Beantwoording schriftelijke vragen Vliegerweide in Venneperhout

Onderstaande schriftelijke vragen heeft HAP gesteld aan B&W over de Vliegerweide in Venneperhout:

Geachte heer, mevrouw,

Op 5 februari 2021 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van HAP over Park
Schenkeveld (Groenstrook Rijsenhout).

Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1
Bent u bekend met de twee afgebeelde bruggen in het park?

Antwoord:
Ja, wij zijn hiermee bekend.

Vraag 2
Kunt u aangeven of deze twee bruggen een tijdelijke oplossing is ofdat dit de definitieve
bruggen zijn ?
a. Wanneer deze bruggen een tijdelijke oplossing zijn, kunt u ons aangeven op welke termijn
deze vervangen worden door definitieve bruggen?
b. Wanneer dit de definitieve bruggen zijn, bent u het dan met de fractie van HAP eens dat dit
onveilig is en niet toegankelijk voor inwoners die afhankelijk zijn van een rolstoel, een rollator of
anderszins slecht ter been en ook niet voor inwoners met een kinderwagen?
c. Met andere woorden; bent u het met de fractie van HAP eens dat wanneer dit de definitieve
bruggen zijn, dit park niet voor iedere inwoner toegankelijk is en daarmee niet past in de
inclusieve samenleving die wij voorstaan ?

Antwoord:
Park Schenkeveld is aangelegd door ontwikkelaar SGN als onderdeel van de
gebiedsontwikkeling Prima4A. In het kader van de vaststellingsovereenkomst tussen SGN en de
gemeente is deze groenstrook aan de gemeente in eigendom overgedragen. De twee bruggen
zijn door de ontwikkelaar niet bedoeld als tijdelijke bruggen. Ze zijn bedoeld als recreatieve
bruggen die diversiteit brengen in de belevingswaarde van het gebied. Daarmee is niet het park
en de speeltuin ontoegankelijk geworden voor de doelgroepen die u noemt.

Vraag 3
Kunt u, in het geval dat de afgebeelde bruggen de definitieve bruggen zijn, aangeven of u bereid
bent dit te heroverwegen en deze bruggen te vervangen door voor iedere inwoner toegankelijke
bruggen die de parkdelen met elkaar verbinden?
a. Wanneer u daartoe niet bereid bent zien wij uw motivatie hiervoor graag tegemoet.
b. Wanneer u daartoe wel bereid bent vernemen wij graag binnen welke termijn u dit kunt
realiseren.

Antwoord:
Gelet op de financiële gevolgen van de vaststellingsovereenkomst met SGN zijn geen
additionele middelen gereserveerd voor eventuele aanpassingen na overdracht. Het ontwerp
van de groenstrook is in overleg met omgeving tot stand gekomen. Wij zullen overleg voeren
met de Stichting Rijsenhout 2030 om te zien of langs die weg is te komen tot eventuele
aanpassingen. Daarna informeren wij u over de uitkomst en kunnen dan ook aangeven of en op
welke termijn deze bruggen worden aangepast.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgermeester en wethouders van Haarlemmermeer

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!