Beantwoording SV bereikbaarheid servicecentrum Halfweg

Onderstaande antwoorden ontving HAP op schriftelijke vragen over de bereikbaarheid van het servicecentrum in Halfweg:

Geachte heer, mevrouw,

 Op 13 maart 2018 ontvingen wij schriftelijke vragen van de fractie van de HAP over de bereikbaarheid van servicecentrum Halfweg. Onderstaand treft u de beantwoording aan.

Vraag 1:
Is bekend hoeveel inwoners van Badhoevedorp gebruik hebben gemaakt van het servicecentrum in Halfweg sinds de opening?
Antwoord: In januari en februari van dit jaar hebben 858 inwoners uit Haarlemmermeer burgerzakenproducten afgenomen in Halfweg (servicecentrum noord). De genoemde cijfers betreffen productaanvragen van inwoners uit Haarlemmermeer. Hierin zijn niet de aanvragen van de inwoners uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude opgenomen. Uit de cijfers valt niet eenvoudig op te maken welk aandeel van de productaanvragen is gedaan door inwoners van Badhoevedorp en hoeveel inwoners uit Badhoevedorp kiezen voor de locatie Hoofddorp (servicecentrum midden).

Inwoners uit Haarlemmermeer kunnen steeds meer producten online aanvragen en gebruik maken van de andere servicecentra zoals in Hoofddorp en Nieuw Vennep (servicecentrum zuid). Bovendien kunnen de inwoners voor reisdocumenten op Schiphol terecht. Ook kunnen inwoners kiezen voor onze thuisbezorgservice, waarbij het reisdocument thuis of op het werk kan worden bezorgd. Wanneer een inwoner niet in staat is om naar een servicecentrum te komen, komt een medewerker van de gemeente bij die inwoner langs om de aanvraag in orde te maken.

Vraag 2:
Hoeveel parkeerplekken zijn er beschikbaar bij het servicecentrum in Halfweg en is dit toereikend voor het aantal bezoekers?
Antwoord: Er zijn op eigen terrein van het servicecentrum in Halfweg vijf parkeerplekken voor bezoekers beschikbaar (waarvan één voor mensen met een beperking). Daarnaast zijn er twee parkeerplaatsen op eigen terrein voor elektrovoertuigen. Deze zijn toereikend als deze alleen gebruikt worden voor het servicecentrum. Ze worden echter ook gebruikt door bezoekers van het bestuur en de ambtelijke organisatie.
Daarnaast kan men gratis parkeren langs de Haarlemmerstraatweg. Ondanks de vijf bezoekersparkeerplaatsen is de parkeerdruk op de Haarlemmerstraatweg hoog en beïnvloedt daarmee de bereikbaarheid. De beperkte capaciteit van het P+R-terrein bij het station zorgt voor parkeeroverlast in het gehele gebied rondom het station en dus ook nabij het servicecentrum. Op dit moment wordt een raadsvoorstel voorbereid waarin parkeermaatregelen worden voorgesteld om deze problemen tegen te gaan.
Deze parkeermaatregelen zullen naar verwachting voldoende extra parkeercapaciteit opleveren, zodat in de toekomst voldoende plekken beschikbaar zijn voor bezoekers van het servicecentrum.

Vraag 3:
De dienstverlening van het servicecentrum wordt in de toekomst verder uitgebreid, is daarbij rekening gehouden met de bereikbaarheid en zo ja, op welke manier?
Antwoord: Bereikbaarheid is een breder begrip dan het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Voor wat betreft de bereikbaarheid per auto zijn er drie parkeerplekken op het eigen terrein beschikbaar speciaal voor het bestuur. Deze drie plekken zullen vanaf 1 januari 2019 (na de gemeentelijke herindeling) overbodig worden en beschikbaar komen voor de dienstauto’s van de politie en handhaving die hun intrek in het gebouw nemen.

Vraag 4:
Is het college bereid de mogelijkheid te verkennen om een directe busverbinding te realiseren tussen Badhoevedorp en Halfweg?
Antwoord: Het aantal reizigers dat te verwachten is tussen Badhoevedorp en Halfweg is te klein om een buslijn te exploiteren. In plaats daarvan is het wel mogelijk om met de MeerOVBus te reizen. Deze biedt vanuit meerdere haltes in Badhoevedorp een rechtstreekse verbinding naar Halfweg, waar men bij het station uitstapt, op korte afstand van het servicecentrum. In 2018 bekijken wij samen met de Vervoerregio Amsterdam en Connexxion of het wenselijk en haalbaar is om de MeerOVBus te integreren in AML Flex.
In het kader van verbetering van het vervoer in Badhoevedorp wordt op dit moment met diverse sociale partners (dorpsraad, Amstelring en Maatvast) gekeken naar de haalbaarheid van de voortzetting van een boodschappenbus door vrijwilligers. Hierbij wordt ook gekeken naar aansluiting op het servicecentrum in Halfweg. De gemeente is bereid hier een aanloopsubsidie voor te geven. Uiteraard kunnen onze inwoners ook gebruik maken van de RegioRijder.

Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

de secretaris,                    de burgemeester,
drs. Carel Brugman.       Onno Hoes

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!