Bent ú participatieproof?

Ik heb vorige week woensdag twee Hoofddorpse vrouwen participatieproof verklaard. Een vorm van erkenning die beiden dik verdienen. Want Myrna van den Kommer en Ciska te Boekhorst leveren zeer waardevolle bijdragen aan het open proces Hoofddorp-Centraal.

 

Er zijn veel meer inwoners zoals zij. Inwoners die meedenken, meepraten en meebeslissen over hun (directe) leefomgeving vanuit een enorme betrokkenheid, met goede ideeën en met grote inzet. Zulke participanten kunnen de komende tijd op een ontmoeting met collegeleden rekenen en dus ook met mij, als wethouder participatie.
Met deze ontmoetingen en bezoeken willen we waardering overbrengen en bekendheid geven aan de initiatieven. Zij die participatieproof worden verklaard, kunnen rekenen op een aardigheidje waarop een speciaal ontworpen logo staat. Participatieproof staat erop en het Haarlemmermeerse credo ‘denk, praat en beslis mee!
Ik heb woensdag in de gymzaal, dé plek van samenkomst voor Hoofddorp-Centraal, duidelijk gemaakt -en dat ik doe hier nogmaals- dat je geen jaknikker hoeft te zijn om een waardevolle participant te zijn. Ook een tegenstander van een plan of project kan participatieproof zijn. Ik zeg altijd: een klacht of kritiek is een cadeautje waarmee bestuurders en ambtenaren hun voordeel kunnen doen.
We hoeven het ook niet altijd eens te zijn. Liever niet eigenlijk. Discussie en wrijving zijn logische, onvermijdelijke en zelfs gewenste effecten op de keuze als overheid bewust de deuren open te zetten voor dialoog en debat. En, van wrijving komt warmte. En beter begrip. En juist dat is nodig om tot goede plannen te komen met draagvlak van alle betrokkenen.
Het is bij participatie de kunst onderscheid te maken tussen gedeelde, verschillende en tegengestelde waarden. En als je die kent van elkaar en begrip hebt voor de waarden van een ander ontstaat goede samenwerking en is men bereid ook water bij de wijn te doen. Dan herken je je inbreng in de uitkomst en worden de verschillende ideeën een gezamenlijk plan.
Participatie is wat het college betreft geslaagd als de betrokkenen tevreden zijn over het proces en zich herkennen in de uitkomst.
Ik zie dagelijks dat participatie leeft in Haarlemmermeer, dat het dynamiek met zich meebrengt en volop in de belangstelling staat van het publiek en de media. Het levert nieuwe vraagstukken op en heeft nu al, halverwege deze raadsperiode, de betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij hun leef- en werkomgeving merkbaar en zichtbaar vergroot. Ik word daar warm van en ben daar trots op.

Om de grote maatschappelijke waarde van het meedenken, meepraten en meebeslissen te duiden, om onze waardering voor úw inbreng over te brengen en om te stimuleren dat anderen uw goede voorbeeld volgen zoeken wij u op.

Wie weet bent u de volgende.

Marjolein Steffens-van de Water

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!