Bereikbaarheid en parkeren servicecentrum Halfweg

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W over de bereikbaarheid van het servicentrum in Halfweg:

Geacht College,

Sinds 2 januari 2018 is het servicecentrum Halfweg in gebruik. Een gezamenlijk servicecentrum voor inwoners uit Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlemmermeer. Het servicecentrum in Badhoevedorp is sinds 15 december 2017 gesloten, inwoners kunnen tegenwoordig voor burgerzaken in (o.a.) Halfweg terecht.
Gezien het feit dat Halfweg vanuit Badhoevedorp niet bereikbaar is met regulier openbaar vervoer zal een meerderheid van de bezoekers uit Badhoevedorp met de auto komen. Er bereiken ons berichten uit Badhoevedorp over zorgen met betrekking de bereikbaarheid en de beperkte parkeergelegenheid van het servicecentrum.
HAP heeft daarom de volgende vragen aan het college:

  1. Is bekend hoeveel inwoners van Badhoevedorp gebruik hebben gemaakt van het servicecentrum in Halfweg sinds de opening?
  2. Hoeveel parkeerplekken zijn er beschikbaar bij het servicecentrum in Halfweg en is dit toereikend voor het aantal bezoekers?
  3. De dienstverlening van het servicecentrum wordt in de toekomst verder uitgebreid, is daarbij rekening gehouden met de bereikbaarheid en zo ja, op welke manier?
  4. Is het college bereid de mogelijkheid te verkennen om een directe busverbinding te realiseren tussen Badhoevedorp en Halfweg?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk,

Namens de fractie van de HAP,

Hoogachtend,

Johan Rip

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!