Betrokken

Als volksvertegenwoordiger en als wethouder vond en vind ik het belangrijk om ervaringen op te doen uit de samenleving. Eén manier om dat te doen, is in gesprek gaan met mensen en organisaties uit het maatschappelijk domein. Een andere manier is om mee te lopen en daardoor ervaringen op te doen, vragen te stellen en te leren van het werk van anderen.

Zo heb ik een korte stage gelopen bij Vluchtelingenwerk, heb ik een dienst meegelopen met de toezichthouders van de gemeente en ben ik op stap geweest met jongerenwerkers van Meerwaarde.

Ook heb ik regelmatig contact gehad met de politie in Haarlemmermeer. Ik heb diensten meegedraaid met wijkagenten en jeugdagenten, maar ook met agenten die noodhulpdiensten draaien. Enorm leerzaam en het geeft veel inzicht in de effecten van beleid dat in de gemeenteraad wordt ontwikkeld en vastgesteld.

Gisteren waren de rollen omgedraaid.
Twee Haarlemmermeerse politieagenten (wijkagent en operationeel expert jeugd en hovj) waar ik de afgelopen jaren regelmatig contact mee heb gehad en diensten mee heb gedraaid, liepen een dag met mij mee. En het was echt een geslaagde dag (al zeg ik het zelf).

In de staf Beheer en Onderhoud hebben we onder meer de overlast van ratten in Zwanenburg besproken. Iets dat ook de wijkagent bezighoudt. Bij het Online Team zijn we up-to-date gebracht over hoe de gemeente online contacten onderhoudt met inwoners en hoe rondom grote projecten online communities worden opgezet en hoe zoiets werkt, bijvoorbeeld met het delen van informatie en online participatie. Voor mij opnieuw een bevestiging van hoe Haarlemmermeer aan de weg timmert qua dienstverlening en voor mijn gasten een eye-opener zoals ze zeiden. Ze roemden de professionaliteit van het Online Team. Een mooi compliment van twee op sociale media zeer actieve agenten!

Later hebben we over het belang van maatschappelijk vastgoed gesproken. Goed draaiende dorpshuizen, wijkcentra en jongerencentra waar de deuren wijd openstaan voor activiteiten en ontmoeting, zijn ook vanuit het oogpunt van sociale samenhang in de wijk van groot belang. En vanuit het oogpunt van veiligheid is het enorm belangrijk dat inwoners van een wijk of dorp elkaar kennen en naar elkaar omkijken.

Als laatste hebben de heren met raadsleden en ambtenaren meegedaan aan het Burgerschapsspel Terra Nova. Dit spel is recent kado gedaan aan alle basisscholen van Haarlemmermeer. Het ondersteunt leerkrachten in hun leerdoelen rondom burgerschap en leert kinderen hun eigen morele kompas in te stellen. Aan de enthousiaste reacties te horen, waren de soms best lastige dilemma’s, die de ‘bewoners van elk eiland’ moesten slechten, stof tot nadenken en napraten.

Ik vond het leuk om te laten zien wat een typische dag uit mijn agenda inhoudt en ook welke bestuurlijke afwegingen er dagelijks moeten worden gemaakt door een wethouder. Ik kon de betrokkenheid van de agenten horen en voelen bij de vele onderwerpen die voor elk van ons een rol spelen in ons werk. En alhoewel we vanuit verschillende invalshoeken kijken, sommige zaken raken ons beiden en spelen in beide verantwoordelijkheden een belangrijke rol. Oftewel: politie, die pet past ook mij. En de overheid, dat zijn wij 🙂

Marjolein Steffens- van de Water

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!