Bijdrage HAP sessie Openbare Orde en Veiligheid donderdag 21 januari 2016

Voorzitter,
In de kadernota wordt gesproken over de wijkagenten. 30 FTE in onze polder, waarmee wordt voldaan aan de wettelijke minimumeisen van 1 agent per 5000 inwoners. In september 2015 hebben we een brief ontvangen, waarbij wordt uitgelegd dat de wijkagenten nauwer gaan samenwerken met handhaving, en dat hebben we vandaag ook nog eens gehoord tijdens de informatieve bijeenkomst in de Koningin Maximakazerne. Ook staat in die brief dat de relatie tussen wijkagent en inwoners en ondernemers veelal direct is en centraal staat. Vandaag werd tijdens die bijeenkomst ook gezegd dat die samenwerking dit jaar verder geïntensiveerd gaat worden, dat is natuurlijk erg mooi.
Echter, krijgen wij signalen van zowel inwoners als wijkraden dat de wijkagenten te weinig zichtbaar zijn. Uit gesprekken met wijkraad en de agent blijkt dat wijkagenten zoveel neventaken hebben, dat zij slechts 50% van hun tijd kunnen besteden aan het in de wijk zijn. Vaak zijn agenten niet bereikbaar vanwege cursus of werkzaamheden elders dan in de wijk, zijn ze niet veel buiten te zien en zijn heel veel agenten niet bereikbaar op social media. Onwenselijk, wat HAP betreft.
Nou is het landelijk kader dat er per 5000 inwoners een agent is. Maar zijn er wijken waar dat inwonersaantal daarboven ligt, en er toch maar 1 actieve wijkagent is. Bijvoorbeeld Overbos en Floriande. Er wordt daar gekozen voor afwijking van de norm. Mijn fractie kan dat niet goed uitleggen en hoopt dat het college dat wel kan.

Nog even terugkomend op politie en sociale media. Er zijn agenten die dat heel erg goed doen. De drempel om een vraag te stellen wordt op die manier lager en de agenten die actief zijn op bijvoorbeeld Twitter, geven een heel goed beeld van hun werkzaamheden. Informatief en nuttig. En een voorbeeld voor hun collega’s.

Handhaving kwam net al even aan de orde, daarover het volgende:
regels zijn regels, daar mag geen misverstand over bestaan. Tegelijkertijd is de beweging binnen het gemeentehuis: werken vanuit de bedoeling. Ook dat hoorden we vandaag terug tijdens de presentatie in de Maximakazerne. En dat is mooi, want precies daarover het volgende: We horen te vaak dat er strikt wordt gehandhaafd zonder naar de omstandigheden te kijken. Buitenlandse gasten die in de stromende regen verkeerd parkeren, krijgen geen waarschuwing maar een bon. Niet vriendelijk en misschien ook niet nodig. Gaat het erom dat mensen de regels moeten kennen, of dat er bonnen worden geschreven..?

Dan, voorzitter, het volgende punt. Deze kadernota is gericht op twee soorten veiligheid. Fysieke veiligheid en sociale veiligheid. Het is wat HAP betreft heel erg 1998 om daar niet een hoofdstuk digitale veiligheid aan toe te voegen. Drie hits over cybercrime in zo’n stuk is echt te mager. We lopen gewoon dik achter de feiten aan als we daar niet veel actiever mee omgaan. We hebben hier tijdens de behandeling van de kadernota al aandacht voor gevraagd, maar zijn van mening dat onze signalen daarover te weinig zijn vertaald in deze uitvoeringsnota. Wij horen graag hoe onze collega’s daarover denken.

Dan als laatste: een vraag die erg actueel is. Kortgeleden hebben wij in verschillende media vernomen dat veel vrijwilligers de werkomstandigheden bij de brandweer dusdanig vinden, dat zij in grote getale vertrekken om niet meer terug te komen. Een zorgelijke ontwikkeling, want dat heeft een grote impact op de veiligheid. Ik hoor graag van de portefeuillehouder of hij deze signalen kent, en hoe zich dit bij de VRK ontwikkelt en of dit gevolgen heeft voor de veiligheid in onze polder.

Klik op onderstaande link om de hele sessie te bekijken, inclusief de antwoorden van de portefeuillehouder: https://gemeenteraad.haarlemmermeer.nl/Vergaderingen/Raadsplein/2016/21-januari/19:00

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!