Bijdrage van fractie HAP over de ombuigingen

Onderstaand is de bijdrage van HAP over de ombuigingen:

 

Kwetsbaren

Afgelopen donderdagavond voerde fractievoorzitter Charif El Idrissi het woord tijdens het debat over de bezuinigen in de gemeente Haarlemmermeer. “Het is voor mijn fractie van groot belang dat we de meest kwetsbaren in onze samenleving niet extra belasten door deze bezuinigingen. De minima worden ontzien en bibliotheken en servicecentra blijven open.” Ook de directe leefomgeving, die we in de afgelopen periode met corona extra hebben leren waarderen, blijft onderhoud op niveau krijgen.

 

Wederzijds begrip

HAP voelt en heeft ook de plicht goede zorg en ondersteuning te blijven bieden aan Haarlemmermeerders die dit nodig hebben. Tegelijkertijd heeft de gemeenteraad een verantwoordelijkheid om goed op de uitgaven te letten. El Idrissi eindigde zijn bijdrage daarom met respect en begrip voor de terechte bezorgdheid van de vele insprekers die die avond aanwezig waren. “Ik hoop op wederzijds begrip voor de worsteling die wij samen doormaken op dit moment.” Zodra er enige financiële ruimte komt gaat dat geld direct terug naar welzijn, breedtesport en jeugd.

 

De tekorten

We zien in heel Nederland een forse toename in de uitgaven voor Jeugdzorg en Wmo, ook in Haarlemmermeer. In vergelijking tot het totale tekort van ruim 15 miljoen euro vormt het tekort binnen Jeugdzorg en Wmo met 10 miljoen euro verreweg het grootste aandeel in het totale tekort.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!