Bijstandsfraude

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het college van B&W:

Betreft: artikel Volkskrant van 16 juni 2018

  1. Link: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/de-doorgeslagen-jacht-op-de-bijstandsfraudeur~be95e9d26/
  2. Link: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/rechtsgeleerden-maken-zich-zorgen-bijstandsfraudeurs-slechter-beschermd-dan-verdachten-in-strafzaken-~b78fc3f1/

Geacht College,

Zaterdag 16 juni berichtte de Volkskrant  (zie bijgevoegde internetlinks) over de opsporingsmethoden van gemeenten bij (het vermoeden van) bijstandsfraude.  De artikelen schetsen een beeld van opsporingsonderzoeken die worden gekenmerkt door verdraaide bewijzen, dubieuze tipgevers, stalkende rechercheurs en agressieve verhoren. Wat HAP betreft aanwijzingen dat bij de in het artikelen genoemde voorbeelden de betrokken gemeenten in  hun opsporingsmethoden mogelijk zijn doorgeslagen ten nadele van de mensen die het betreft.
Vanzelfsprekend is ook HAP voorstander van het rechtmatig toekennen van een uitkering of andere (inkomens)voorziening. Het aanpakken van fraude staat wat ons betreft dan ook niet ter discussie. Toch stemmen beide artikelen ons somber en zijn zij aanleiding voor ons om de volgende vragen te stellen:

  • Herkent u zich in het beeld dat uit de artikelen naar voren komt en de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan het opsporen van bijstandsfraude?
  • Welke afwegingen worden in Haarlemmermeer gemaakt bij de keuze voor opsporingsmethodieken voor bijstandsfraude? Kunt u aangeven hoe u daarbij de menselijke maat voldoende borgt?
  • U heeft eerder aangegeven dat lang niet altijd sprake is van opzet en dat onze inwoners met een bijstandsuitkering kunnen rekenen op hulp van een case-manager. Kunt u aangeven of deze maatregel een positieve uitwerking heeft?

In afwachting van uw antwoord,
Groeten wij u vriendelijk,

Namens de fractie van HAP,
Johan Rip
Fractievoorzitter HAP

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!