BIZness! – Ap Reinders

We hebben de verhalen vast allemaal wel eens op een verjaardag gehoord. Bedrijventerreinen of winkelgebieden waar het zwerfvuil rond dwarrelt en het ‘s avonds zo verlaten is dat je jezelf er niet heel veilig voelt. Dit soort gebieden wenst de gemeente Haarlemmermeer haar ondernemers en inwoners niet toe. Daarom stimuleren we het instellen van zogenoemde bedrijveninvesteringszones (BIZ).

Een BIZ is een bedrijventerrein of winkelgebied, waarbinnen ondernemers gezamenlijk investeren in de kwaliteit van de bedrijfsomgeving. Alle ondernemers in het gebied betalen mee om het gebied schoon, heel en veilig te maken én te houden! Daarmee is een BIZ dus “van, voor en door de ondernemers”. Op dit moment zijn er in Haarlemmermeer al vier gebieden met een BIZ: Spoorzicht, De Hoek, Cruquius en Hoofddorp-Centrum.

https://youtu.be/633a7GevyjA

De gemeente Haarlemmermeer juicht het van harte toe wanneer ondernemers een BIZ willen oprichten. Onze ervaring is namelijk dat een BIZ niet alleen de samenwerking en saamhorigheid op een bedrijventerrein of winkelgebied vergroot maar bij uitstek zorgt voor aantrekkelijke gebieden om te ondernemen.
Ik ben dan ook erg blij dat er nu twee raadsvoorstellen liggen voor de oprichting van een BIZ. De ene voor het bedrijventerrein Graan voor Visch Zuid en de andere voor Hoofddorp Noord. Nóg twee bedrijventerreinen in onze gemeente die straks schoner, heler en veiliger zijn. Dat is goed nieuws voor iedereen die er komt en onderneemt. BIZness dus!

https://www.apreinders.nl/blog-bizness/ 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!