Bloemetjes en bijtjes

Misschien dat ik het vroeger tijdens biologie wel eens geleerd heb. Niet uit vrije wil dan. Verplicht als huiswerk rijtjes insecten en hun uiterlijke kenmerken uit het hoofd leren op een zonnige middag.

Ik ben nooit een liefhebber of aardewroeter geweest zoals Jan Wolkers, die op handen en voeten door zijn tuin kroop, op zoek naar de verscheidenheid aan mede (micro) aardbewoners, bloemetjes en kruiden. Maar ik heb pasgeleden een soort opfriscursus gekregen, specifiek in de polderecologie, van échte polderjongens en -meisjes.

Ik heb het over GreenBASE. Zes akkerbouwers die samen met onder andere de gemeente Haarlemmermeer, de provincie Noord-Holland en NMCX werken aan meer kleur en biodiversiteit in en langs Bermen, Akkerranden, Sloten en Erven in het agrarische deel van de polder. Want de diversiteit aan flora en fauna in die BASE neemt snel af. Daarom is meer voedsel en bescherming nodig. Voor bijvoorbeeld de lieveheersbeestjes en zweefvliegen die bladluis bestrijden. Voor vleermuizen en kwikstaarten die op vliegen jagen en voor insecten die gek zijn op bloemen.

GreenBASE heeft de gemeente op een positieve manier uitgedaagd. Namelijk om de bermen langs de Lisserweg en de Kaagweg zo te onderhouden dat er bloeiende kruiden groeien, waar allerlei soorten beestjes bescherming en voedsel kunnen vinden.

Die uitdaging hebben we van harte aangenomen!

Het bermbeheer van de Lisserweg en de Kaagweg is aangepast. Door bijvoorbeeld slechts eenmaal te maaien krijgen kruiden nu wel de kans te blijven bloeien. De bermen vullen zo de akkerranden van de omliggende akkerbouwers aan. Zij gebruiken namelijk ook deze kleurrijke werkwijze op en rond hun bedrijf. Daarnaast neemt GreenBASE ook maatregelen om het gebruik en de uitstoot van gewasbeschermingsmiddelen zo laag mogelijk te houden.

Dit nieuwe beheer leidt tot meer groen langs de oevers in het seizoen en ook daarbuiten. Het wijkt af van de wens van sommige akkerbouwers om zo veel mogelijk alles plat te maaien, en zorgt voor meer groei en bloei. Van de bloemetjes en voor de bijtjes om zo maar te zeggen.

Ook in de rest van de polder is de gemeente nu druk bezig met ander maaibeheer van bermen en waterpartijen met als doel vergroting van de biodiversiteit. Zo komen we hopelijk op een niveau waar de insecten, kruiden en bloemen die er van nature horen, zich er voortaan ook echt thuis voelen.

Marjolein Steffens- van de Water

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!