Bushaltes aanvullend OV in Badhoevedorp

Onderstaande vragen zijn door HAP gesteld aan het College van b&w:

Geacht college,

Onlangs verscheen een artikel in het Haarlems Dagblad met als titel: “Dorpsraad Badhoevedorp wil dat in het dorp meer bushaltes komen”. Daarmee is gelijk een oproep gedaan door de dorpsraad om daarvoor suggesties te geven. Uit een rondgang is gebleken dat daar gehoor aan is gegeven door de gebruikers/bewoners van het dorp.
Het betreft hier het aanvullend openbaar vervoer dat niet volgens een vaste route of dienstregeling rijdt. Gebruikers van dit aanvullend openbaar vervoer, dienen minimaal een uur van te voren te bellen. Wat wel vast staat zijn de bushaltes van deze lijn, te weten: Einsteinlaan, Lorentzplein, Rijstvogelstraat en de rooms-katholieke kerk.

De vaste bushaltes waarop deze lijn rijdt, voldoen volgens de gebruikers niet aan de vraag. Naar aanleiding van dit artikel heeft mijn fractie de volgende vragen:

  1. Kunt u ons aangeven hoe de gekozen haltes zijn uitgezocht? Zijn de gebruikers daarbij betrokken geweest?
  2. Welke argumenten hebben de doorslag gegeven om de keuze op deze 4 vaste halten te laten vallen?

De gebruikers geven aan om de lijn uit te breiden met de volgende halte: de hoek Egelantierstraat/Delaertlaan;

  1. Is uitbreiding een optie? Zo nee, waarom niet? Zo ja, is het college voornemens om de keuze van uitbreiding met een of meer haltes voor te leggen aan de dorpsraad en gebruikers van het aanvullend OV?

Daarnaast zijn wij ook benieuwd naar het gebruik van het aanvullend openbaar vervoer in onze gemeente.

  1. Zijn er cijfers bekend en/of is er wel eens onderzoek gedaan naar het gebruik en de tevredenheid van het aanvullend openbaar vervoer onder gebruikers in Haarlemmermeer?

Namens de fractie van HAP,

Hoogachtend,
A. Salhi

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!