Coalitievorming afgerond!

Met trots melden wij u dat de coalitieonderhandelingen zijn afgerond en dat HAP met de VVD, CDA en PvdA de coalitie zal vormen.

Hieronder het persbericht van de gemeente Haarlemmermeer:

Namens de onderhandelende fracties meldt formateur Henk Kuipers verheugd dat de coalitievorming is afgerond.
“De gesprekken zijn constructief en in een positieve sfeer verlopen, waardoor binnen relatief korte tijd tot een afgewogen resultaat is gekomen, waar partijen trots op zijn.”

In verband met de kerstperiode en het tot stand komen van de nieuwe gemeente op 1 januari 2019, kiezen partijen ervoor om op 2 januari 2019 het coalitieakkoord aan raad, inwoners en de media te presenteren.

De wethouderskandidaten van de coalitie zijn:

  • Jurgen Nobel, VVD (Financien, Luchthavenzaken, Bouwen & Energietransitie)
  • Marja Ruigrok, VVD (Economie & Innovatie, Verkeer & Vervoer en Cultuur)
  • Marjolein Steffens – van de Water, HAP (Fysieke leefomgeving, Onderwijs, Vastgoed en Doelgroepenbeleid)
  • Ap Reinders, HAP  (Economie & Ondernemerschap, Werk & Inkomen en Arbeidsmarktbeleid)
  • Mariette Sedee – Schuitemaker, CDA (Ruimtelijke ordening, Milieu en Agrarisch beleid)
  • Mieke Booij, PvdA (Zorg & Welzijn, Woonbeleid en Sport)

Na de reglementair voorgeschreven instemming van de ledenvergadering van de PvdA met deelname aan deze coalitie, kan installatie van de wethouders naar verwachting plaatsvinden op donderdag 10 januari 2019.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!