Column Henk – Ringdijk

Hoewel deze zomer niet echt tot de mooiste van de afgelopen decennia behoort, mogen we toch wel stellen, dat de omstandigheden vaak tot z.g. buitenactiviteiten uitnodigen. Het zal niemand verbazen dat ik dan ook regelmatig rondjes trap op mijn racefiets.
Een klassieker onder de rondjes is uiteraard het ‘rondje Ringvaart’, althans, als je de tamelijke grote aantallen gelijkgezinden in ogenschouw neemt. Op een mooie dag is het op de Ringdijk tamelijk druk met fietsers.
Maar niet alleen fietsers zijn op deze route te vinden. De hoeveelheid auto’s, vrachtwagens en motoren wil ook nog wel eens substantieel zijn. Om maar te zwijgen over het aantal bootjes, dat zich door het water van de Ringvaart voortbeweegt.
De afgelopen tijd verschijnen er steeds weer artikelen in de kranten, waarin de verkeerssituatie op de Ringdijk en in de Ringvaart wordt belicht en even regelmatig ontvangen wij in de raad allerlei berichten van verontruste bewoners van de Ringdijk en de aan de dijk gelegen kernen. Meestal gaat het over onveilige situaties of de (te) grote verkeersdruk. Tijd voor een persoonlijke (en dus subjectieve) bespiegeling.
Er zijn al enige maatregelen uitgevoerd en in het vooruitzicht gesteld, die de situatie moeten verbeteren. Iets wat mij persoonlijk zeer aanspreekt is de verwijdering van de obstakels (betonnen bloembakken) op de Vijfhuizerdijk tussen Vijfhuizen en Cruquius. Ook op andere plaatsen zullen dit soort obstakels gaan verdwijnen en ik juich dit toe. De kans, dat je er als fietser tegenaan knalt was altijd aanwezig en auto’s die nog snel even er tussendoor slalommen vormden vaak een bedreiging voor het langzame verkeer. Mijn ervaring is, dat er regelmatig wel te hard wordt gereden door het snelverkeer, maar slalommen is er dan niet meer bij.
Overigens is het wegdek op het overgrote deel van de Ringdijk glad en mooi, zodat het fietsen er bijzonder aangenaam is, afgezien van de drukte, die veroorzaakt wordt door het andere verkeer.
Maar ja, het is nu eenmaal druk in de randstad en daar zul je als verkeerdeelnemer rekening mee moeten houden.
Is er dan helemaal niets te doen aan die drukte op de dijk?
Volgens mij zijn de diverse overheden daar best druk mee bezig, getuige de berichten in de media. Niet alle maatregelen zullen door mij met applaus worden begroet, hoewel ik de beweegredenen soms wel kan begrijpen. Voorbeeld daarvan is het idee de regeling van de verkeerslichten bij de bruggen over de Ringvaart te veranderen (langere wachttijden) om zo verkeer, niet zijnde bestemmingsverkeer, te ontmoedigen de Ringdijk als sluiproute te gebruiken. Ik zie het al voor me. Lange rijen auto’s waar je als fietser langs moet laveren en dan sta je vervolgens ook lange tijd voor het rode licht. Dat gaat wrevel opwekken. Nu valt het mij al op, dat als de lichten op rood staan als de brug open is voor de pleziervaart, bijna all fietsers het licht negeren en tussen de auto’s door laveren en gewoon doorrijden. Begrijpelijk, maar soms best link.
Het onderwerp verkeer en verkeersdruk zal zeker ter sprake komen tijdens de Miniconferentie Dubbeldorpen op 20 september a.s. Ik ga daar ook zeker naartoe.
Wat daar ook de revue zal passeren is de status van de Duinpolderweg. Jawel, daar is ie weer.
In het najaar zal duidelijker moeten worden wat daarmee gaat gebeuren. Men is nu bezig een Milieu Effect Rapportage (MER) op te stellen bij de voorliggende varianten, hetgeen uiteindelijk zal resulteren in een voorkeursvariant. Het al dan niet doorgaan van dit project heeft grote invloed op de verkeersstromen en zeker op de verkeersintensiteit in de dubbeldorpen en op de Ringdijk.
Dat de afstemming over de eventuele uitvoering van dit project nog een hele klus zal worden staat wel vast. Gemeenten in De Bollenstreek, Haarlemmermeer en de provincies Noord- en Zuid-Holland zullen het met elkaar eens moeten worden. En dat is geen sinecure. Maar ik hoop (en verwacht ook), dat hier het verstand zal zegevieren. Er moet toch iets gebeuren om de verkeersstromen van West naar Oost en vice versa te verbeteren.
Ik hoop, dat de drukte op de dijk door verbetering van de verkeersstructuur in het project, dat bekend staat als ‘Duinpolderweg’ zal afnemen. Ook de overige maatregelen zullen er toe kunnen bijdragen het klassieke ‘Rondje Ringvaart’ tot een leuke en veilige route voor de enthousiaste fietser te verheffen. En dat verdient onze mooie poldergemeente.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!