Column: Stemmingmakerij

De maand december is een gezellige tijd van jaar. Het straatbeeld verandert van Sinterklaas naar Kerst, huiskamers worden sfeervol ingericht en winkels omgedoopt in ware kerststallen van Nazareth. Alles volop in de schijnwerpers om de consument te behagen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. Maar ja, hoe zit het nu met het betaald parkeren in het centrum?

De HAP fractie kreeg gelegenheid om over parkeertarieven in discussie te gaan met de collega-partijen. Het college had de Raad een tussennota parkeertarieven toegestuurd waarin helder uitleg werd gegeven over de oorzaak van het tekort van 730.000 Euro en de gevolgen voor de parkeertarieven tot 2018. Vanuit het HAP principe: “Niet meer heffen dan nodig is” was toch voor de fractie de vraag: Hoe om te gaan als er tekorten ontstaan? Deze tussentijdse reparatie is onderdeel van het collegeprogramma. Wat u moet weten is dat sinds 2010 de parkeertarieven in de Haarlemmermeer zijn bevroren en dat in de vorige collegeperiode de geprognosticeerde inkomsten niet in overeenstemming waren met de werkelijke inkomsten. Het college moest met een oplossing komen binnen de bandbreedte die de Raad als belangrijke afspraak had neergelegd:
Parkeren moet selfsupporting zijn. Wat je erin stopt (investeert) moet het ook weer opbrengen en daardoor in ieder geval kostendekkendheid zijn. Tekorten binnen het parkeerdomein zouden zichzelf dan oplossen.
Het onderwerp parkeertarieven roept altijd veel emoties op en is verzekerd van een stevige discussie. Parkeertarieven zijn bij uitstek een geschikt onderwerp voor scorebord-journalistiek. Wie stemming maakt, zorgt dat een ander kraakt.
Elke partij vindt er wel iets van. Waarbij de geloofwaardigheid van een partij/politicus door manipulatieve beeldvorming niet gemeden wordt te gebruiken. Bij uitstek zijn parkeertarieven daarvoor een ideale springplank: ondernemers voelen zich tekort gedaan en politici zijn er als de kippen bij om daar een schepje sentiment bovenop te doen. ‘Het zijn de burgers en MKB die de dupe zijn’ of ‘Het zal leegstand van winkels veroorzaken’ tot aan uitspraken waarbij we een heel scala aan faillissementen kunnen verwachten. Volkomen misplaatste politieke uitingen en verre van de realiteit. Want wat gemakshalve wordt vergeten, is dat vanaf 2010 de detailhandel haar product-prijzen niet heeft bevroren voor de consument. De parkeertariefverhoging van 5 eurocent p/u in Hoofddorp tot 2018 weegt prima op tegen de prijsverhogingen die de detailhandel heeft doorgevoerd. Met deze nota is het college zelfs in staat geweest om in Nieuw-Vennep de tarieven te verlagen (eerste uur gratis parkeren). Kort gezegd: de parkeertarieven passen bij de kwaliteit van onze voorzieningen in de gemeente en zijn voldoende concurrerend met de omliggende winkelcentra zoals Haarlem-Leiden-Amsterdam.
Gewoon doen wat nodig is. Dáár staat HAP voor -niet voor stemmingmakerij.

Johan Rip

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!