Datalek Jeugdzorg

Onderstaande vragen zijn door HAP aan het college van B&W gesteld:

Geacht College,

Op 10 april 2019 publiceerde RTL Nieuws* een artikel waarin zij verwijzen naar een onderzoek waaruit blijkt dat door een datalek in de Jeugdzorg in Utrecht, duizenden dossiers met uiterst privacygevoelige informatie gemakkelijk op straat kan komen te liggen. RTL Nieuws zegt:Het gaat in totaal om 3278 dossiers van 2702 kinderen, waarvan zo’n twee derde jonger is dan achttien jaar. Een kwart is zelfs jonger dan twaalf. Omdat hun volledige namen en geboortedata in de dossiers staan, zijn de slachtoffers gemakkelijk te vinden.

Naar aanleiding van bovenstaande heeft de fractie van HAP de volgende vragen:

  1. Is er contact geweest met Jeugdzorg naar aanleiding van dit omvangrijke datalek?
  2. Is bij het college bekend of er ook dossiers van kinderen uit Haarlemmermeer onderdeel zijn geweest van dit lek?
  3.  Zo ja, is dat conform wetgeving gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en welke maatregelen zijn er nog meer getroffen?

Op 31 januari 2017 heeft onze fractie schriftelijke vragen gesteld over datalekken. In uw antwoord van 1 maart 2017 geeft u aan dat u verschillende maatregelen heeft getroffen om datalekken te voorkomen.

  1. Hebben er sindsdien nog incidenten met datalekken plaatsgevonden bij de gemeente Haarlemmermeer?
  2. Kunt u aangeven wat de ernst van deze incidenten was en welke maatregelen hierna getroffen zijn?
  3. Hebben zich sindsdien bij ketenpartners van de gemeente Haarlemmermeer dergelijke incidenten voorgedaan?
  4. Kunt u aangeven wat de ernst van deze incidenten was en welke maatregelen hierna getroffen zijn?
  5. Kunt u naar aanleiding van voorgaande datalek-incidenten bij zowel gemeente Haarlemmermeer als ketenpartners aangeven of er een gemeenschappelijke deler zichtbaar is: gaat het om menselijke fouten of technische mankementen?
  6. Kunt u naar aanleiding van bovenstaande aangeven wat er gedaan wordt om herhaling te voorkomen, denk aan ingebouwde waarborgen, protocollen en/of beheersmaatregelen?

In afwachting van uw antwoord, groeten wij u vriendelijk.

Namens de fractie van HAP,
Nikkie M. Elfers

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!