De juiste schaal?

Ons land kent 35 arbeidsmarktregio’s van waaruit gemeenten en UWV de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden vormgeven. In de meeste arbeidsmarktregio’s voeren gemeenten, samenwerkingspartners, werkbedrijven en UWV de werkgeversdienstverlening uit in een zogenoemd WerkgeversServicepunt. Sommige regio’s hebben één centraal WerkgeversServicepunt, andere regio’s werken met verschillende lokale of subregionale vestigingen.

In onze arbeidsmarktregio Groot-Amsterdam kennen we het laatste: wij hebben dus een zogeheten satelliet van het WerkgeversServicepunt in onze gemeente. Dat sluit uitstekend aan bij ons motto “lokaal doen, wat lokaal kan”. Werkgevers kunnen bij het WerkgeversServicepunt terecht voor hulp bij het invullen van vacatures en vragen over ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd is het WerkgeversServicepunt een belangrijk kanaal om werkzoekende inwoners van Haarlemmermeer aan werk te helpen. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar mogelijkheden voor werk binnen de gemeente maar nadrukkelijk naar mogelijkheden in de hele arbeidsmarktregio. Daar hebben werkzoekenden dus baat bij want het vergroot de kansen op werk.

Onze arbeidsmarktregio is een arbeidsmarktregio waar het gemiddeld genomen erg goed is gesteld met de werkgelegenheid. Niet in de laatste plaats komt dat door de aanwezigheid van de nationale luchthaven Schiphol. Zeker wij als Haarlemmermeer plukken de werkgelegenheidsvruchten van de aanwezigheid van Schiphol. Het zorgt voor veel directe (60.000 banen) en indirecte (13.500 banen) werkgelegenheid. Het zou echter naïef zijn om te denken dat de arbeidsmarkt ophoudt bij de grenzen van de gemeente of de arbeidsmarktregio. Inwoners trekken zich – met recht – wat dat betreft niets aan van door bestuurders getrokken grenzen! Of een baan nu in Den Haag, Haarlem of Zaanstad is: onze inwoners accepteren de baan die bij hen past waar die ook is.

Ik pleit er als wethouder dan ook al langere tijd voor om nadrukkelijk ook óver de bestuurlijke grenzen van gemeenten en arbeidsmarktregio’s heen te kijken. Meer uitwisseling dus tussen gemeenten en arbeidsmarktregio’s van bij voorbeeld vacatures en ook meer gelijkluidend beleid, bijvoorbeeld als het gaat om de inzet van loonkostensubsidies. Dat is goed voor inwoners die werk zoeken en voor werkgevers die op hun beurt weer personeel zoeken. De juiste schaal hiervoor is wat mij betreft dan ook de schaal waarop de economische dynamiek het meest manifest is. Dat is in ons geval de schaal van de Metropoolregio Amsterdam.

De schaal van de Metropoolregio is natuurlijk niet zaligmakend. Er is immers dan nog steeds sprake van een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Daar is ook op zichzelf niets mis mee! De winst is wél dat we voor inwoners en werkgevers als gemeenten in de Metropoolregio de bestuurlijke grenzen wat oprekken en ook wat meer beleidsmatige eenduidigheid op onze regionale arbeidsmarkt creëren. Een betere afstemming van lokaal arbeidsmarktbeleid op de regio, meer eenduidigheid van overheidsbeleid voor werkgevers en een effectievere matching van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt: de juiste schaal helpt!

Ap Reinders

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!