Drager van de rode lantaarn

Haarlemmermeer staat bij de 100.000+ gemeenten op een mooie gedeelde laatste plaats met Westland als het gaat om het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. Onze gemeente is daarmee drager van de rode lantaarn. In onze gemeente hebben op de 1000 inwoners er 21 een bijstandsuitkering. De ‘nummer 1’ is Rotterdam, met 96 per 1000 inwoners. Dit staat te lezen op de website van Binnenlands Bestuur.

Natuurlijk: Haarlemmermeer heeft met ruim 154.000 banen een bloeiende en diverse arbeidsmarkt. We hebben al sinds jaar en dag een relatief laag aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand. Maar we investeren ook: in de samenwerking met het Werkgeversservicepunt Groot-Amsterdam, zodat we vraag en aanbod snel kunnen matchen. We investeren in competenties en arbeidsvaardigheden van onze inwoners, zodat het makkelijker wordt om werk te vinden en te behouden. We werken nauw samen met het UWV en het Leerwerkloket als het gaat om het behalen van startkwalificaties. En we kijken hoe we nog beter op maat gesneden ondersteuning kunnen bieden bij het vinden van werk en het opdoen van werkervaring via onder meer leer-werktrajecten.

De arbeidsmarkt in onze polder en onze inspanningen dragen bij aan het relatief lage aantal inwoners in de bijstand. Toch zien we ook –in lijn met het landelijke beeld- een stijging van het aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand. Het adagium ‘werk boven uitkering’ blijft echter ons uitgangspunt. Maar daarvoor moeten we wél met onze partners en lokale en regionale werkgevers extra inspanningen leveren.

Daar komt bij dat de mensen die een beroep doen op de bijstand een grotere afstand tot de arbeidsmarkt hebben en vaak meer dan één probleem. Het gaat niet altijd uitsluitend om het niet hebben van een baan. Wij zien echter dat de middelen die we van het Rijk krijgen om mensen te ondersteunen bij hun weg terug naar de arbeidsmarkt, de laatste jaren onder druk staan. Willen we zo laag in de klassering blijven als nu, dan moeten we kunnen blijven doen wat we de afgelopen jaren deden.

Daarom hoop ik dat men bij de kabinetsformatie en het schrijven van het regeerakkoord voldoende middelen reserveert om de stijgende landelijke trend van het aantal bijstandsgerechtigden te keren. Zodat iedereen aan de slag kan en naar vermogen zijn eigen inkomen kan verdienen.

Ap Reinders

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!