Economische diversificatie

Haarlemmermeer heeft als vestigingsplaats een streepje voor op veel andere gemeenten omdat de nationale luchthaven Schiphol zich binnen onze gemeentegrenzen bevindt. Hierdoor is internationale bereikbaarheid gewaarborgd, wat voor veel bedrijven een belangrijke reden is om zich hier te vestigen. Maar de aanwezigheid van Schiphol heeft er ook voor gezorgd dat zich in de loop der jaren veel bedrijven in deze regio hebben gevestigd met een directe economische afhankelijkheid van Schiphol en luchtvaart.

 

In ons coalitieakkoord hebben we de ambitie uitgesproken om ons in te spannen voor economische diversificatie. We willen een brede mix aan bedrijven die onder meer wat betreft werkgelegenheid een positieve bijdrage aan onze economie leveren. Een mix ook die ook past bij de beschikbare ruimte en infrastructuur, nu en in de nabije toekomst. Door in te zetten op meer diversiteit en niet op één paard te wedden, maken we onze economie weerbaarder en minder kwetsbaar in tijden van crisis. De wens om meer bedrijven aan te trekken die niet direct gerelateerd zijn aan de luchtvaart is op zichzelf niet nieuw. In ons Economisch Perspectief 2030 waarin de gemeente haar economische visie heeft vastgelegd, komt dit punt ook al naar voren.

Om de bedrijvigheid in Haarlemmermeer meer divers te maken zetten we onder andere in op het aantrekken van bedrijven uit de Life Sciences & Health en de farmaceutische sector. Life Sciences & Health is een innovatieve sector die gericht is op de gezondheid van mens en dier. Door de komst van de European Medicines Agency (EMA) naar de Zuidas in Amsterdam zijn er veel bedrijven in deze sectoren die zich in de regio willen vestigen. Intussen zijn er al 7 grote pharma bedrijven in Haarlemmermeer neergestreken. Haarlemmermeer ligt ook nog eens op een gunstige locatie tussen de Zuidas en Leiden waar zich ook veel van dergelijke bedrijven bevinden. Daardoor hebben deze bedrijven hier snel toegang tot de medische campussen in Leiden en Amsterdam.

Ook door de aanstaande Brexit kijken steeds meer internationale bedrijven naar Haarlemmermeer als vestigingsplaats. En dat is goed nieuws voor onze inwoners omdat al die bedrijven ook banen opleveren, zowel direct als indirect. Dus niet alleen bij de betreffende bedrijven zelf maar ook bij onder meer toeleveranciers en hotels. Economische diversificatie is een belangrijk onderwerp voor onze gemeente. Een onderwerp waarmee dit college vaart wil maken met zowel acties voor de korte termijn als de middellange en lange termijn. Haarlemmermeer is in 2018 voor de zesde achtereenvolgende keer uitgeroepen tot sterkste economische regio van ons land; een positie die we uiteraard ook graag naar de toekomst toe willen bestendigen. Economische diversificatie helpt daarbij.

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Ap Reinders

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!