Een frisse start

Een nieuwe gemeente, een nieuw college. Op 1 januari van dit jaar zijn de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede & Spaarnwoude samengevoegd waarmee de nieuwe gemeente Haarlemmermeer is ontstaan. Ik ben blij en trots dat ik door de gemeenteraad ben benoemd als wethouder van het allereerste college van de nieuwe gemeente. Samen met mijn collega-wethouders ga ik er de komende 3 jaar flink de schouders onder zetten om ons coalitieakkoord “Samen bouwen aan een krachtig nieuw Haarlemmermeer” uit te voeren

Dankzij onze gezonde lokale economie en ons aantrekkelijke vestigingsklimaat staat de gemeente Haarlemmermeer al jaren bekend als een economische toplocatie. Sterker nog, we zijn meermalen als gemeente met de sterkste economie van Nederland uit de bus gekomen. Voor dit college zijn ondernemers de motor van de lokale economie. Een motor die we zo min mogelijk willen belemmeren en zoveel mogelijk willen stimuleren. Door onze sterke focus op economische ontwikkeling is ervoor gekozen om twee economische portefeuilles samen te stellen.

Waar ik verantwoordelijk ben voor de portefeuille Economie & Ondernemerschap is mijn collega Marja Ruigrok dat voor Economie & Innovatie. Zij zal zich bezighouden met onze voorbereiding op, wat ik gemakshalve noem, “de economie van de toekomst” door aandacht te besteden aan duurzame economische ontwikkelingen en innovatie. Verder richt zij zich op onze kantoren- en bedrijventerreinen, het midden- en kleinbedrijf en de positie van Haarlemmermeer als regionaal logistiek centrum. Ook het evenementenbeleid en het benutten van het toeristisch potentieel van Haarlemmermeer zijn onderdeel van haar portefeuille.

Het beleid om beginnend ondernemerschap (starters en startups) en zelfstandige professionals (ZP’ers) te helpen en te stimuleren valt onder mijn portefeuille Economie en Ondernemerschap. Ik ga me dan specifiek bezighouden met, zoals het officieel heet, “microbedrijven”; bedrijven die uit minder dan 10 werknemers bestaan. Ook besteed ik aandacht aan wijkeconomie ofwel kleinschalige economische bedrijvigheid in wijken en dorpen. Als wethouder zal ik ook mij richten op de zogenoemde bedrijveninvesteringszones (BIZ). In een BIZ betalen alle ondernemers of eigenaren mee aan de kosten van het verbeteren van een winkelgebied of bedrijventerrein. Hiermee zetten we nadrukkelijk in op schone en veilige kantoren- en bedrijventerreinen in Haarlemmermeer.

Ondernemerschap is ingebed in het DNA van onze gemeente en daarvoor bieden we dan ook alle mogelijkheid.  Niet alleen voor kleinere en middelgrote bedrijven maar ook voor grotere bedrijven uit binnen- en buitenland.  Daarbij willen we ook bedrijven aantrekken die niet een directe link met Schiphol of logistiek hebben. Met deze zogenoemde economische diversificatie maken we onze economie krachtiger en veerkrachtiger en onszelf minder kwetsbaar door op meerdere paarden te wedden. Ik ga me daarom extra inspannen om Haarlemmermeer als onderdeel van de Metropoolregio Amsterdam voor deze categorie bedrijven als aantrekkelijke vestigingsplaats op de kaart te zetten.

Natuurlijk zal ik me niet alleen voor onze ondernemers maar juíst ook voor onze inwoners inspannen. Ik wil er in deze bestuursperiode voor zorgen dat nog meer inwoners die nu op een bijstandsuitkering zijn aangewezen aan het arbeidsproces gaan deelnemen. Een baan is immers veel meer dan alleen een inkomen! Het vergroot het gevoel van eigenwaarde en staat garant voor sociale contacten.

Ik hoop Haarlemmermeer in 2022 nóg mooier achter te laten dan het al is. Als een gemeente met een prettig woon-, werk- en ondernemersklimaat. Dat is de inzet en daar gaan we voor: samen!

Reageren op dit bericht? Klik hier!

Ap Reinders

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!