Een krappe arbeidsmarkt vraagt om werkende oplossingen – Blog Ap Reinders

De Nederlandse economie staat er goed voor. Ook die van Haarlemmermeer. Voor het zesde achtereenvolgende jaar is Haarlemmermeer uit de bus gekomen als de economisch sterkste gemeente van Nederland. Recent werd bekend dat de economie in de regio Amsterdam in 2019 naar verwachting met 2,8 procent zal groeien en in 2020 met 2,3 procent. Dat zou in dit en komend jaar 57.000 nieuwe banen opleveren in onze regio.

Krapte
Dat zijn natuurlijk cijfers om trots op te zijn maar met die sterke groei van de economie en de werkgelegenheid komt ook een uitdaging mee. Het leidt namelijk tot toenemende krapte op de arbeidsmarkt: de vraag naar geschoold en ervaren personeel overstijgt het aanbod. Daardoor is het voor werkgevers moeilijker om aan personeel te komen. Uit de onlangs gepubliceerde Economische Verkenningen 2019 voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA), waar Haarlemmermeer onderdeel van is, blijkt dat de regio te kampen heeft met ‘fors oplopende tekorten’ in onder andere de sectoren Zorg en welzijn en Onderwijs. Maar ook de handel, de zakelijke dienstverlening, de industrie en de horeca kampen met tekorten. De verwachting is dat deze trend ook op de middellange termijn zal aanhouden omdat de omvang van de beroepsbevolking daalt als gevolg van vergrijzing.

Zorgsector
Als gemeente willen we natuurlijk niet dat onze lokale economie en uiteindelijk onze inwoners nadelige gevolgen gaan ondervinden van het tekort aan arbeidskrachten. Neem bijvoorbeeld de zorgsector die met grote tekorten kampt. Volgens de factsheet van het UWV over de zorgsector zijn er in 2019 140 duizend vacatures in de zorg en heeft 94% van de Nederlandse ziekenhuizen te maken met moeilijk vervulbare vacatures. We willen natuurlijk voorkomen dat de kwaliteit van de zorg voor onze ouderen en hulpbehoevenden achteruitgaat. Daarom helpen we zorginstellingen in onze gemeente en regio met de aanpak van die tekorten en zorgen we tegelijkertijd dat werkzoekende inwoners aan het werk komen.

Dit doen we onder meer via het WijkLeerbedrijf Haarlemmermeer. Hierin worden jongeren opgeleid en begeleid bij het vinden van een baan, voornamelijk in de thuiszorg. Door de praktijkervaring die zij via het Wijkleerbedrijf opdoen hebben de deelnemers na hun opleiding een goede kans op werk. Ieder jaar kijken we hoe het Wijkleerbedrijf zich kan ontwikkelen om inwoners zo goed mogelijk te begeleiden naar werk in de sectoren waar behoefte is aan praktijkgeschoold personeel.

Techniek
In Nederland is ook sprake van een personeelstekort in de techniek. Ook in deze sector proberen we als gemeente knelpunten op de arbeidsmarkt weg te nemen. Zo zetten we samen met het onderwijs en het bedrijfsleven in op de Alliantie Arbeidsmarkt & Onderwijs. Vanaf 2019-2020 voegen we daar het Sterk Techniek Onderwijs aan toe: het samenwerkingsverband van vmbo– en mbo-opleiders in Haarlemmermeer.

Maar we doen nog veel meer. We organiseren techniekdagen voor het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Samen met de Alliantie Arbeidsmarkt & Onderwijs en Sterk Techniek Onderwijs organiseren we op 26 september de bijeenkomst Techniekmeesters. Het doel van al deze activiteiten is meer leerlingen te enthousiasmeren voor werken in de techniek en hen, met het vooruitzicht op werk, te begeleiden bij de eerste stappen van een loopbaan in de techniek, onder meer door stages en leerwerkplekken.
Krapte op de arbeidsmarkt is in een toenemend aantal sectoren écht een nijpende kwestie: een rem op de ontwikkeling en groei van ondernemingen. Het is daarmee ook direct een macro-economisch probleem wat heel tastbaar is. Want zonder goed personeel draait geen enkel bedrijf, ook niet in Haarlemmermeer. Aan ons als gemeente de schone taak om samen met het onderwijs en het bedrijfsleven tot werkende oplossingen te komen.

Auteur blog: Ap Reinders


https://www.apreinders.nl/blog/

 

 

 

 

 

 

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!