follow-up motie verduurzamen huurwoningen

Onderstaande vragen zijn door HAP aan het College van b&w gesteld:

Geacht College,

Naar aanleiding van de motie van HAP “verduurzamen huurwoningen” die op 8 september 2016 is aangenomen, is er kortgeleden contact geweest met Ymere. De reactie was dat Ymere veronderstelt niet in aanmerking te komen voor de rijkssubsidie waarnaar in de motie wordt verwezen.

De opdracht in de motie was: Te onderzoeken op welke wijze de beschikbare rijksmiddelen kunnen worden aangewend voor het verduurzamen van huurwoningen in Haarlemmermeer en daaruit voortkomend, en indien er mogelijkheden worden gezien, de raad een voorstel te doen toekomen.

We hebben geen voorstellen ontvangen, slechts een terugkoppeling dat er gesproken is met Ymere. Het roept derhalve de volgende vragen op:

  • Heeft het college onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot het aanwenden van rijksmiddelen voor het verduurzamen van huurwoningen en wat is de uitkomst van dat onderzoek?
  • Klopt het wat Ymere stelt, dat zij niet in aanmerking komt voor die subsidie en zo ja, waar ligt dat aan?
  • Indien Ymere inderdaad niet in aanmerking komt: waar ligt het aan dat het college dit niet op eigen gelegenheid heeft gedeeld met de raad?
  • Indien Ymere toch wel in aanmerking komt voor die subsidie: wat gaat het college doen om alsnog aan te dringen dat Ymere zich steviger inzet voor het verduurzamen van huurwoningen en de vele miljoenen die bij het Rijk beschikbaar zijn, aan te spreken?

Namens de fractie van de HAP,
Hoogachtend,
Sophie van de Meeberg

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!