Gemeente moet oudere werkloze helpen!

‘De vraag of gemeenten oudere werkzoekenden moeten helpen, ben ik eigenlijk allang voorbij. Het draait om de vraag hoe we deze groep werkzoekenden het best zouden kunnen ondersteunen.’ Wethouder Ap Reinders aan het woord in het VNG-Magazine over de mogelijkheden voor het ondersteunen van oudere werklozen.

Gemeente moet oudere werkloze helpen!
Hoeveel werkzoekende ouderen heeft Haarlemmermeer?
We hebben 2500 werkzoekenden van 50 jaar en ouder, dat op een totaal van 5 á 6000 werkzoekenden. Dan hebben we het dus over zo’n 40 procent van de werkzoekenden. Voeg daarbij nog de verborgen werkloosheid onder ouderen, bijvoorbeeld mensen voor wie een baan in loondienst er niet meer inzit en die min of meer noodgedwongen als zzp-er werken.

Vindt u het een taak van uw gemeente hen te helpen?
In het algemeen zijn het Rijk en gemeenten ervoor om te helpen bij transities op de arbeidsmarkt; dan heb ik het met name over mensen die vanuit het onderwijs naar de arbeidsmarkt gaan en over mensen zonder werk die een baan willen. Gemeenten zitten wat betreft ouderen in een vreemde positie. Wanneer zij hen willen bijstaan in het vinden van werk, hebben zij daar geen middelen voor. Al het geld voor participatie van gemeenten is namelijk bedoeld voor andere doelgroepen zoals bijvoorbeeld mensen in de bijstand en jonggehandicapten.

Toch vindt u die hulp aan ouderen uw taak?
Ja. Allereerst natuurlijk om die mensen te helpen en daarnaast zijn de kosten van maatschappelijke inactiviteit hoog. De vraag of gemeenten oudere werkzoekenden moeten helpen ben ik eigenlijk allang voorbij, het draait wat mij betreft om de vraag hoe we deze groep werkzoekenden het beste zouden kunnen ondersteunen.

Hoe wilt u hen gaan helpen?
Laat ik voorop stellen dat die hulp bij uitstek van de werkgevers en werknemers op landelijk niveau moet komen. Zij zouden bijvoorbeeld afspraken kunnen maken in cao’s over de employability van oudere werknemers zodat zij optimaal inzetbaar zijn én bljven. Maar als gemeente kunnen we onder andere ondernemers stimuleren om ouderen aan te nemen en vooroordelen ten aanzien van ouderen proberen weg te nemen. In die zin beschouw ik mezelf als ambassadeur van deze doelgroep.

Hoe belangrijk is het dat gemeenten geld krijgen voor steun aan oudere werklozen?
Middelen om een bredere doelgroep dan de huidige te kunnen ondersteunen is erg belangrijk. Ik pleit er daarom bij verschillende gelegenheden voor, onder meer bij de wethouders van de G32. Vergeet niet dat het werkloosheidsprobleem van ouderen in sommige opzichten ernstiger is dan dat van jongeren. Bij jeugdwerkloosheid gaat het bijvoorbeeld om frictiewerkloosheid, een probleem dat -hoe vervelend ook- voor het individu van tijdelijke aard is. Werkloosheid onder ouderen is daarentegen een veel hardnekkiger probleem

Bron: VNG Magazine nr. 2, 5 februari 2016, p. 16-17

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!