HAP bepleit Zwitsers parkeersysteem

HAP ziet heil in de introductie van het zogenaamde ‘Zwitsers parkeersysteem’ om de groeiende parkeeroverlast in buurten rond het centrum van Hoofddorp in te perken. Dat systeem, waarin parkeren feitelijk overal is verboden, wordt elders in de wereld al op grote schaal toegepast. Alleen bewoners en leveranciers zijn in die aanpak gerechtigd om te parkeren op een specifiek toegewezen en duidelijk gemarkeerde plek. HAP kaartte de huidige parkeerproblematiek in onder meer Het Oude Buurtje, de Jansoniushof en de wijk rond Parklaan en Draverslaan aan tijdens de raadsessie van 2 maart j.l.

Volgens HAP valt te voorzien, dat na de ontwikkeling van de activiteiten in het oude Fort Hoofddorp, de Hoofdvaart Westzijde en de daar gesitueerde fietsstraat met een verhoogde parkeerdruk geconfronteerd gaan worden. Maatregelen, zoals het instellen van blauwe zones en het verlenen van vergunningen aan bewoners van genoemde stadsdelen, werken voor de bewoners kostenverhogend en garanderen geenszins een beschikbare parkeerplek. HAP signaleert, dat ondanks dat de parkeertarieven beslist niet hoog zijn in het centrum, er toch sprake is van ontwijkgedrag van automobilisten, die naar het centrum gaan. Zij parkeren regelmatig in de (gratis) blauwe zones. De nadelen komen daardoor op het bordje van de bewoners, die parkeervergunningen moeten aanschaffen om in hun straat te mogen parkeren. Daarbij is er bovendien geen sprake van een gegarandeerde parkeerplek voor bewoners.

HAP ziet in het Zwitserse systeem een oplossing en dan niet alleen in de genoemde buurten, maar bijvoorbeeld ook in straten en wijken, die dicht bij R-Net bushaltes liggen. Ook daar kampen bewoners vaak met parkeerproblemen, veroorzaakt door buurtvreemde langparkeerders. HAP overwoog 2 maart een motie met die strekking in te dienen, maar ging daar vooralsnog niet toe over. Gezien de reacties uit de raad ligt het in de lijn der verwachtingen, dat er op dit moment geen meerderheid te vinden is voor het idee. HAP betreurt dit; zij is van mening dat dit parkeersysteem wel degelijk een oplossing zou kunnen bieden voor de gesignaleerde parkeerproblemen. In het Oude Buurtje zou hiermee invulling gegeven worden aan de wens tot behoud van het oude dorpsgezicht en wordt de buurt niet ‘ingeblikt’. Het doordraaien van de parkeerschijf behoort dan ook tot het verleden. HAP ziet het Zwitsers systeem als een van de mogelijk te nemen maatregelen, die in het Handboek Parkeernormen Haarlemmermeer zou moeten worden opgenomen.

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!