HAP hekelt houding Rijkswaterstaat inzake geschil familie Baars

Lokale politieke partij HAP is uiterst kritisch over de opstelling van Rijkswaterstaat in het ontstane conflict met de familie Baars over vergoeding van planschade. De familie Baars, woonachtig aan de Sloterweg in Badhoevedorp, is verstrikt geraakt in een aaneenschakeling van procedures en juridische trajecten met Rijkswaterstaat. Kern van het probleem is de wijziging in de realisatie van het tracé A9, waarbij de Sloterweg met een viaduct over de nieuwe A9 gaat lopen in plaats van eronderdoor. Dit viaduct komt pal naast de woning van de familie Baars te liggen.
“Het is gewoon niet te accepteren dat wij onze inwoners aan hun lot overlaten in geschillen met andere overheden”, aldus een verbolgen Johan Rip, fractievoorzitter HAP. Zijn partij maakte zich eerder al sterk voor gedupeerde burgers die gemangeld worden tussen overheden. Een ultieme poging om Haarlemmermeer te bewegen een bemiddeling in te zetten, mislukte. “Wethouder Reneman doet wat hij kan, maar de gemeente blijkt juridisch gezien machteloos te staan”, vertelt Rip, die in elk geval wel blij is met de steun voor HAP van andere lokale partijen in deze kwestie.
Volgens Rip maken zaken als deze duidelijk, dat een cultuuromslag hard nodig is. “Als lokale overheid moeten wij meer onze tanden laten zien en niet handelen vanuit de gedachte ‘daar gaan wij niet over’. Dat vind ik een totaal verkeerd signaal.” Rip noemt de situatie van de familie Baars ‘tekenend voor het gedrag van Rijkswaterstaat in dit soort situaties’. “We schuiven het tracé gewoon bij Baars in de tuin, want dat levert immers miljoenen op. Vervolgens liggen beide partijen maandenlang overhoop met elkaar over een verschil van een paar duizend euro planschadevergoeding. Dat is echt hopeloos frustrerend.”

Rip hekelt overigens het gedrag van alle betrokken partijen in de regionale samenwerking, die de bestuursovereenkomst hebben getekend om de omlegging A9 mogelijk te maken. “Elkaar vinden en elkaars belangen erkennen zie je uiteindelijk dus alleen terug toen partijen de bestuursovereenkomst A9 ondertekenden. Sindsdien hebben partijen geen oog meer voor elkaars financiële risico’s en geschillen in dit project. Daar hebben ze dan kennelijk geen boodschap meer aan en is het ieder voor zich en God voor ons allen.”

Rip uit ook zijn grote zorgen over de toenemende financiële risico’s voor de gemeente in relatie tot de omlegging A9. “De bereikbaarheid van regio Amsterdam en Mainport Schiphol zal enorm verbeteren, prima voordeel voor de partijen die het minst hebben bijgedragen aan het project A9. Maar de verwachtingen voor de Haarlemmermeer worden constant bijgesteld. Ambities en beoogde effecten op het gebied van milieu en leefbaarheid voor Badhoevedorp zullen minder gunstig zijn, dan is voorspeld.” Rip doelt hierbij op het blokkeren van bouwplannen van het woningproject de Schuilhoeve. Juist deze bouwplannen zijn hard nodig om het financiële risico van de gemeente te dragen. Deze starre houding van andere partners zorgt ervoor dat de eerste financiële problemen pijnlijk zichtbaar worden in de situatie rondom de beoogde verhuizing van vv Pancratius, aldus Rip.

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!