HAP in gesprek met inwoners fusiegemeenten: ‘Maken lokale partijen het verschil?’

Hoe komt het dat er zo weinig belangstelling is voor de lokale politiek en het lokaal bestuur? Ontbreekt het de lokale politiek aan daadkracht om daar iets aan te doen? En: kunnen lokale politieke partijen het verschil maken als het daar om gaat? Deze vragen staan woensdagavond 14 december aanstaande centraal tijdens het gesprek dat HAP organiseert in het Stoomgemaal Halfweg. Naast inleidingen van de burgemeesters Weterings (Haarlemmermeer) en Heiliegers (Haarlemmerliede en Spaarnwoude) zal bestuurskundige dr. Julien van Ostaaijen het thema van de avond belichten.

Aanmelden voor deelname kan per mail met vermelding van contactgegevens . De mail kan worden gestuurd naar het secretariaat van HAP (secretaris@hap-haarlemmermeer.nl) De deelname wordt schriftelijk bevestigd; deze bevestiging geldt als toegangsbewijs.

De bijeenkomst begint om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt tot circa 22.15 uur. De toegang is gratis. Vanwege de beperkte ruimte is vooraf aanmelden verplicht.

De lokale politiek moet inwoners op een andere manier bij het lokaal bestuur betrekken, zo luidt een van de stellingen die Van Ostaaijen voorlegt. Daarna worden de aanwezigen uitgedaagd zich in kleine groepjes met elkaar te buigen over de vragen of dat zo is en zo ja, hoe dan. De tafelgesprekken – verspreid over de avond drie in totaal – duren 20 minuten, waarna plenair eerste bevindingen worden uitgewisseld. Een andere stelling peilt de meningen over de vraag of van lokale politieke partijen meer mag worden verwacht bij het betrekken van inwoners bij het lokale bestuur. Vanzelfsprekend ligt hierbij de vraag op tafel wat juist een lokale politieke partij kan doen om de samenleving wél meer bij de lokale politiek of het lokaal bestuur te betrekken.

HAP nodigt nadrukkelijk inwoners van zowel Haarlemmermeer als Haarlemmerliede en Spaarnwoude uit om mee te praten. De locatie, het Stoomgemaal Halfweg, is dan ook niet toevallig gekozen. In tegenstelling tot Haarlemmerliede en Spaarnwoude kent Haarlemmermeer al meerdere decennia lokale politieke groeperingen. Een ervan – bovendien met 30 jaar verreweg de meest ervaren – is HAP, Haarlemmermeerse Actieve Politiek. Vanuit de kernwaarden – lokaal, sociaal, betrokken – profileert de partij zich zowel inhoudelijk als fysiek dichtbij de inwoners. Tijdens de gespreksavond zullen de fractieleden van HAP en de beide wethouders acte de presence geven.

 

Profiel dr. Julien van Ostaaijen
Dr. Julien van Ostaaijen is bestuurskundige en werkt bij de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur, Tilburg University. Zijn onderzoek richt zich op lokaal bestuur en lokale politiek. Hij heeft onder meer onderzoek gedaan naar opkomst en stemgedrag, lokale verkiezingen, lokale partijen, de gemeenteraad, de burgemeester, wethouders, burgerbetrokkenheid, anti-establishment politiek en binnengemeentelijke decentralisatie. Voor een volledige lijst met publicaties, zie: www.vanostaaijen.nl

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!