HAP in gesprek over oplossing Vluchthaven

HAP gaat praten met vertegenwoordigers van dorpshuis De Vluchthaven in Lijnden. Raadslid Chris Groothand wil namens zijn fractie zo een helder beeld te krijgen van de situatie met betrekking tot het dorpshuis. Door de vele publicaties in de media is zoveel onduidelijkheid gerezen, dat we het verstandig vinden zelf polshoogte te gaan nemen”, licht Groothand het initiatief toe. Hij heeft inmiddels contact opgenomen met het bestuur. “We willen hun kant van het verhaal horen, zodat we beter in staat zijn onze mening te vormen.”

Betrokkenen bij de Vluchthaven kregen, na inzage in een ambtelijk stuk, het idee, dat het dorpshuis per 1 juli 2016 zou moeten sluiten. Die vrees nam wethouder Marjolein Steffens afgelopen week weg. In contact met de lokale media stelde ze, dat ze nog wel heel 2016 nodig heeft om het lopende onderzoek naar een integraal accommodatieplan te laten uitvoeren en af te ronden. “Mijn fractie vindt het behoud van voorzieningen in kleine kernen heel belangrijk” stelt Groothand. “Wij zien voorlopig geen reden dit dorpshuis te sluiten, zeker niet nu er geen zicht is op het integrale plan.”

De fractie wil, voor wat betreft de Vluchthaven in Lijnden, nu al een duidelijker beeld hebben. “Zeker omdat het proces tot nu toe in Lijnden bepaald niet de schoonheidsprijs verdient, is iedereen erbij gebaat vanuit dezelfde kennis van zaken te denken en praten. “Het gesprek is bedoeld om hún kant van de zaak te horen. Een besluit over het sluiten van voorzieningen in Haarlemmermeer zal HAP niet nemen tot alle relevante informatie in de raad gedeeld en besproken is.”

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!