HAP: ‘Invloed op gemeentelijk beleid moet veel beter georganiseerd’

Hoofddorp (29-01-2014) Participatie. Het ‘toverwoord’ waaraan de oplossing voor alle problemen tegenwoordig wordt opgehangen. Meer invloed voor inwoners en organisaties. Zelfs burgemeester Weterings stond er uitgebreid bij stil in zijn nieuwjaarsspeech, waarbij hij refereerde aan de verschillende manieren waarop participatie tot stand kan komen. “Mooie woorden, mooie voornemens, maar in de praktijk is er nog een hele weg te gaan”, vindt HAP-lijsttrekker Marjolein Steffens-van de Water.

Participatie van inwoners, instellingen en bedrijven staat al jarenlang hoog op de politieke agenda. De gemeente Haarlemmermeer heeft een participatienota, waarin staat beschreven hoe de gemeente met participatie omgaat. Wanneer kunnen individuele inwoners, dorps- en wijkraden of andere instanties invloed hebben op het gemeentelijk beleid? “Op papier staat het mooi omschreven, maar de praktijk is vaak minder rooskleurig”, zegt Marjolein Steffens-van de Water. “Té vaak. Een slecht voorbeeld deed zich vorige week nog voor, toen er een raadsessie zou worden gehouden over UMTS-masten. Na een aantal goede informatieve bijeenkomsten van de gemeenteraad en maanden wachten, kregen onze inwoners eindelijk de gelegenheid om te horen wat de gemeenteraad met alle door hen aangedragen informatie heeft gedaan. Althans, dat was de bedoeling, want twee uur daarvoor vonden de coalitiepartijen ineens dat de raadsessie niet door moest gaan. Heel teleurstellend voor een grote groep aanwezige inwoners, die zich niet serieus behandeld voelden en terecht heel boos waren. Een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet.”

Invloed
Steffens is stellig over participatie. “Het moet geen lege huls zijn, niet worden gezien als toverwoord, want dat is het niet. Het belang ervan moet goed tussen de oren van onze bestuurders én ambtenaren zitten. Het is belangrijk dat inwoners zoveel mogelijk invloed hebben op hun eigen leefomgeving, gewoon omdat zij zelf meestal het beste weten wat daar speelt, wat daar nodig is en hoe de gemeente daarbij kan helpen. Daarom heeft HAP ook veel aandacht in het verkiezingsprogramma besteed aan het meedenken, meepraten en meedoen van inwoners en organisaties. Gewoon omdat daar de meeste kennis zit en veelal ook de goede oplossingen voor vraagstukken te vinden zijn. De gemeente moet dat goed organiseren, veel beter dan nu gebeurt. Dat begint met het nakomen van afspraken en beloften. Bijvoorbeeld met dorps- en wijkraden, die regelmatig ervaren dat er een groot verschil is tussen het papieren convenant met de gemeente en de dagelijkse praktijk. Maar ook door duidelijkheid te geven door brieven altijd en op tijd te beantwoorden. En door inwoners op tijd te betrekken bij veranderingen in de buurt en hun inbreng daarbij serieus te nemen. We hebben de afgelopen jaren te vaak gezien dat dit mis ging. Dat moet de komende jaren echt veel beter, daar zullen wij ons met al onze energie voor inzetten.”

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!