HAP koestert succes van ‘innoveren in plaats van procederen’ rond UMTS-masten

HAP is zeer ingenomen met het besluit van provider KPN om niet langer tegen de gemeente Haarlemmermeer te procederen waar het gaat om plaatsing van een nieuwe UMTS-mast in Nieuw-Vennep Getsewoud. “Zowel inwoners als fractie zien deze ontwikkeling als een overwinning, zij het dat de koers die we hiervoor volgden nogal verschilde”, reageert HAP-raadslid Chris Groothand. “Al met al loopt dit proces ondertussen al zo’n 13 jaar. Nu KPN de beroepsprocedure heeft gestaakt en ze mede dankzij modernisering van de bestaande infrastructuur kennelijk voorlopig in de behoefte van het gebied kunnen voorzien, is de komst van een nieuwe mast op de korte termijn niet meer aan de orde. Dat stemt tot grote tevredenheid.”

In de voorbije jaren stonden inwoners en een deel van de raad in de zaak van UMTS-masten in woongebieden ogenschijnlijk recht tegenover elkaar. “Wat betreft het beoogde resultaat, geen nieuwe UMTS-masten in woonwijken, was en is HAP het met de inwoners eens. Waarin we van mening en aanpak verschilden, was de route naar dat doel toe”, aldus Groothand.
De gemeente legt providers sinds eind 2014 een set van regels en voorwaarden voor, waar zij zich aan dienen te houden om eventueel in aanmerking te komen voor een vergunning. HAP is een van de partijen binnen de gemeenteraad die deze beleidslijn van het college ondersteunt.
“Inwoners zijn meer aanhanger van het voorzorgsbeginsel”, legt Groothand uit. “Die zienswijze gaat er van uit, dat zolang niet onomstotelijk aangetoond is dat de straling van deze masten onschadelijk is voor de gezondheid, ze geweerd moeten worden. De verantwoordelijke staatssecretaris heeft echter besloten, dat dit zogenaamde voorzorgsbeginsel, dus de gezondheid, niet als reden gehanteerd mag worden op basis waarvan gemeenten een vergunning mogen weigeren.” Verschillende gemeenten zijn sindsdien op die gronden ook daadwerkelijk door de Raad van State teruggefloten. “Vandaar dat wij als HAP hebben ingezet op de lijn van het vaststellen van eigen regels en voorwaarden.”
Groothand stelt, dat de aanvraag voor een vergunning voor de mast bij de Laan van Berlioz de eerste is, die onder het nieuwe beleid sneuvelt. “Gemeente en inwoners zijn, ieder vanuit een eigen visie, toch samen opgetrokken en samen succesvol geweest. De inbreng van de inwoners heeft bijgedragen aan het gevoel van uitzichtloosheid, dat bij KPN heeft geleid tot haar besluit ermee te stoppen”, aldus Groothand, die toevoegt: “Ik vind dit een voorbeeld van een oplossing, waarvoor in de toekomst vaker gekozen zou moeten worden en die we met ons nieuwe beleid benadrukken. Met andere woorden: Innoveren in plaats van procederen.”

 

Maak direct impact!

In het HAP Opiniepanel kunnen alle inwoners van Haarlemmermeer meedoen met een opinie onderzoek. Nieuwsgierig en ook meedoen? Meld u dan nu aan! Wij horen graag uw ideeën en suggesties!

Doe mee!